Rotsvast

2020-1803 KA-12 poster

Als je een huis gaat bouwen, waar begin je dan mee? Vast niet met het dak! Het is belangrijk dat het huis op een goede plek te bouwen. De Heere Jezus vertelt in de gelijkenis over de dwaze en de wijze bouwer wat nu de beste plek is om een huis te bouwen. Wat heeft het bouwen van een huis te maken met het volgen van de Heere Jezus?

DAAROVER GAAT HET KOMENDE KINDERAPPEL!

We gaan zingen, luisteren naar een vertelling en er is een leuke verwerking rondom het thema. Met elkaar denken we na over het thema: ‘Rostvast’. De Bijbelse vertelling, die verzorgd wordt door ds. H.M. Mulder (Urk) en ds. H.C. Bezemer (Noordeloos), zal gaan over de gelijkenis van de wijze en de dwaze bouwer.

Kom jij ook (weer)? Weet je al wie je gaat meenemen? Je ouders, opa’s oma’s of leiding mogen allemaal mee. We beginnen om 10:00 uur en het duurt tot 12:15 uur. Vraag ouders of de leiding van je club of zondagsschool om je aan te melden.

Tot ziens op het Kinderappel 2020!

|