Christenen in Oekraïne

Welke plek nam het geloof in bij de mensen?

Anne-Marije:
'Wat we veel gezien en gehoord hebben is dat de mensen, ondanks dat ze zo arm zijn, toch altijd op God blijven vertrouwen. Het geloof is bij de christenen in Oekraïne dan ook het allerbelangrijkste. De kerk is er voor de armen. Ze zijn daar altijd welkom en de gemeente doet erg veel voor hen, zoals het brengen van kleding en voedsel.'

'Wat we veel gezien en gehoord hebben is dat de mensen, ondanks dat ze zo arm zijn, toch altijd op God blijven vertrouwen.'

Wilfred:
'Ja, de betrokkenheid van de gemeente was erg bijzonder. Elke maandagmorgen houden de jongeren een Bijbelstudie en weekopening.
Anne-Marije:
'We spraken een man die elke zondagochtend rond een uur of zes in zijn busje stapt om allerlei mensen op te halen die graag naar de kerk willen. Daar kunnen wij in Nederland ook een voorbeeld aan nemen!'

Wilfred:
De week voordat we kwamen hebben ze stil gestaan bij het thema ‘reizen' en hebben ze gebeden voor een goede reis naar Oekraïne. ‘s Zondags tijdens de dienst werd er door verschillende gemeenteleden voor ons gebeden. Als je ziet hoe de mensen daar met geloof bezig zijn kunnen wij echt nog heel veel leren!'

Wat zijn hun meest bijzondere momenten van de reis?

|