Kind en echtscheiding

Echtscheiding1

Ook binnen de kerkelijke gemeente komt echtscheiding helaas steeds vaker voor. Kinderen van gescheiden ouders worden ook wel ‘het kind van de rekening' genoemd. Bijna altijd brengt een echtscheiding negatieve gevolgen voor een kind met zich mee. Als ambtsdrager of leidinggevende is het belangrijk om oog te hebben voor deze speciale groep kinderen. Niet alleen de scheidende ouders hebben pastorale zorg nodig, ook de kinderen hebben hier behoefte aan. Maar dat vraagt tegelijk wel om een specifieke vorm van pastoraat.

In dit programma hebben jongeren ook steeds een belangrijke plaats. Daarom zal er ook een jongere aan tafel zitten om te vertellen over de scheiding van zijn ouders en de manier waarop zijn omgeving daarop reageerde. In het gesprek geven een predikant, ambtsdrager, jongere en een expert hun mening en praktische adviezen over hoe we als gemeente om deze kinderen en jongeren heen kunnen staan.

Onder Kijk, Lees, Luister vind je meer achtergrondinformatie, variërend van extra reportages, een webseminar, toespraken en interessante artikelen en columns.

|