Programma Jeugdappel -16

Het programma voor het Jeugdappel -16 D.V. 17 april 2021 is als volgt:

09.30
10.00
10.15
10:25

10:45
10:55
11:00
11:15
12:15
12:20
12:30

Inloop en inschrijven voor workshops
Opening
Introfilm
Lezing ds. J. Hoefnagel over het thema '(On)zichtbaar'
Zingen en collecte
Instructie workshops
Pauze
Workshops
Workshops in vogelvlucht en mededelingen
Slotappel door ds. M.C. Schreur
Sluiting

|