Bijbelleesrooster

JBGG-Bijbelrooster 16 t/m 22 april 2019: Christus bidt

De Heere Jezus Christus kent de kracht van het gebed als geen ander. Deze week staan we in dit Bijbelrooster van de JBGG stil bij de biddende Christus. 

Lees meer »

Geplaatst op: 15-04-2019


HJW-Bijbelrooster 9 t/m 15 april: Geloven

Hervormd Jeugdwerk (HJW) denkt in dit Bijbelrooster met je mee over wat geloven betekent.

Lees meer »

Geplaatst op: 08-04-2019


HHJO-Bijbelrooster 2 t/m 8 april: Wijsheid in de Bijbel

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema Wijsheid in de Bijbel, in samenwerking met de Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie (HHJO). De apostel Jakobus schrijft het zo treffend in zijn brief: En indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begere, Die een iegelijk mildelijk geeft, en niet verwijt; en zij zal hem gegeven worde. (Jak.1:5) 

Lees meer »

Geplaatst op: 01-04-2019


LCJ-Bijbelrooster 26 maart t/m 1 april: Wedergeboorte

"Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden." Dat zei de Heere Jezus tegen Nicodemus. Over die nieuwe geboorte denkt het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) met je na in dit Bijbelrooster. 

Lees meer »

Geplaatst op: 25-03-2019


JBGG Bijbelrooster 19 t/m 25 maart: Het gebed

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema Het gebed, in samenwerking met de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG).

Lees meer »

Geplaatst op: 18-03-2019


HJW-Bijbelrooster 12 t/m 18 maart: Leven in afhankelijkheid van God

Een leven in afhankelijkheid van God,  hoe ziet dat eruit? Over die vraag denkt Hervormd JeugdWerk (HJW) graag met je mee in dit Bijbelrooster.

Lees meer »

Geplaatst op: 11-03-2019


HHJO-Bijbelrooster 5 t/m 11 maart: Persoonlijk Bijbellezen

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema Persoonlijk Bijbellezen in samenwerking met de Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie (HHJO).

Lees meer »

Geplaatst op: 04-03-2019


LCJ-Bijbelrooster 26 februari t/m 4 maart: Recht(vaardigheid), schuld en vergeving

Het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) denkt deze week met de Bijbel in de hand met je mee over recht(vaardigheid), schuld en vergeving.

Lees meer »

Geplaatst op: 27-02-2019


JBGG-Bijbelrooster 19 t/m 25 februari: Jij en de gemeente

Vele leden, één lichaam, stelt de Bijbel. Met Christus als hoofd. Dat is de gemeente. De Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG) denkt deze week met je na over het thema "Jij en de gemeente."

Lees meer »

Geplaatst op: 18-02-2019


HJW-Bijbelrooster 12 t/m 18 februari: Gods Heiligheid

Wij zijn onheilige mensen. God is vlekkeloos rein. Wat dat betekent? Daarover denkt Hervormd JeugdWerk (HJW) deze week met je over na.

Lees meer »

Geplaatst op: 11-02-2019


HHJO-Bijbelrooster 5 t/m 11 februari: Bijbellezen

In de Bijbel spreekt God tot ons. Maar hoe vaak gaat Gods Woord in jouw leven open? En áls je de Bijbel leest, in hoeverre laat je je er dan door gezeggen? Over deze en andere vragen denkt de Herstel Hervormde Jongeren Organisatie (HHJO) deze week met je na.

Lees meer »

Geplaatst op: 04-02-2019


LCJ-Bijbelrooster 29 januari t/m 4 februari: Op zoek naar recht en gerechtigheid

Het Landelijk Contact Jeugdwerk gaat deze week met je op zoek in de Bijbel naar recht en gerechtigheid. Doe je mee?

Lees meer »

Geplaatst op: 28-01-2019


JBGG-Bijbelrooster 22 t/m 28 januari: Alfa en Oméga

"Ik ben de Alfa en de Oméga", zegt de verheerlijkte Christus op het eiland Patmos tegen Johannes. De Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG) staat deze week met je stil bij het Bijbelboek Openbaring.

Lees meer »

Geplaatst op: 21-01-2019


HHJO-Bijbelrooster 8 t/m 14 januari: Poëzie in de Bijbel

Dichten is geen kunst die het afgelopen jaar is uitgevonden. Ook in de Bijbelse tijd bestond poëzie. De Hersteld Hervormde JongerenOrganisatie (HHJO) staat er deze week met je bij stil.

Lees meer »

Geplaatst op: 08-01-2019


LCJ-Bijbelrooster 1 t/m 7 januari: Een nieuw begin

Het nieuwe jaar is begonnen. Wie weet wat ons dit jaar te wachten zal staan. Ons leven verandert, maar God blijft dezelfde, zo blijkt uit dit Bijbelrooster. Laten we op Hem vertrouwen!

Dit Bijbelleesrooster werd in 2016 ook gepubliceerd.

Lees meer »

Geplaatst op: 31-12-2018


LCJ-Bijbelrooster 25 t/m 31 december: Gods Geest is een levend makend Woord

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema Gods Geest in een levend makend Woord, in samenwerking met het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ).

 

Lees meer »

Geplaatst op: 24-12-2018


HJW-Bijbelrooster 18 t/m 24 december: Wederkomst

De Heere Jezus is opgevaren naar de hemel. Maar Hij heeft ook beloofd dat Hij zal terugkomen. Hervormd Jeugdwerk (HJW) staat er deze week in het Bijbelrooster met je bij stil.

Lees meer »

Geplaatst op: 17-12-2018


HJW-Bijbelrooster 11 t/m 17 december: Op reis naar de eeuwigheid

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema "op reis naar de eeuwigheid", in samenwerking met het Hervormd Jeugdwerk (HJW).

Lees meer »

Geplaatst op: 10-12-2018


HHJO-Bijbelrooster 4 t/m 10 december: Diaconaat

Het thema van deze week is diaconaat. In diaconaat gaat het heel eenvoudig om het dienen in de dienst van de Heere. Diaconaat = jezelf dienstbaar opstellen voor hen, die dit nodig hebben binnen de gemeente. Letterlijk vertaald is een diaconos een dienaar die in een transactie tussentreedt. Waarbij Jezus de Diaken bij uitnemendheid is. Sta jij in dienst van deze Diaken? En ben jij zo een onder-diaken? Denk er over na met dit Bijbelrooster van de Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie (HHJO).

 

Lees meer »

Geplaatst op: 03-12-2018


HJW-Bijbelrooster 27 november t/m 3 december: Gods barmhartigheid

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een bepaald onderwerp. Komende week is het thema Gods barmhartigheid, in samenwerking met het Hervormd Jeugdwerk (HJW).

 

Lees meer »

Geplaatst op: 26-11-2018


HHJO-Bijbelrooster 20 t/m 26 november: Geloof

Het geloof is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet, zegt de Hebreeënbrief. Denk en lees deze week mee met de Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie (HHJO).

Lees meer »

Geplaatst op: 19-11-2018


JBGG Bijbelleesrooster 13 t/m 19 november

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie. Het thema van deze week is "Zalig zijn", in samenwerking met de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JGBB).

Lees meer »

Geplaatst op: 12-11-2018


Bijbelleesrooster 6 t/m 12 november: 7 dagen danken met de Filippenzen

Woord en Daad maakte samen met Puntuit en de jeugdbonden LCJ, HJW, JBGG en HHJO een dankdagkalender. Speciaal voor jou. Om elke dag stil te staan bij het thema "danken". Deze week staat het Bijbelrooster in het teken van deze dankdagkalender. Elke dag vind je een kort stukje van deze kalender op puntuit.nl. 

 

Lees meer »

Geplaatst op: 05-11-2018


HJW Bijbelleesrooster 30 oktober t/m 5 november

Deze week denkt Hervormd Jeugdwerk (HJW) met je na over het thema 'Geestelijke strijd'.

Lees meer »

Geplaatst op: 31-10-2018


HHJO-Bijbelrooster 23 t/m 29 oktober: Geloof als gave

Paulus schrijft in zijn brief aan de gemeente van Efeze: "Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave".

Lees meer »

Geplaatst op: 22-10-2018


LCJ-Bijbelrooster 16 t/m 22 oktober: Rijk op aarde of rijk in de hemel

Wat is rijkdom? En is het goed om rijk te zijn?. En zo ja, op welke manier? Daarover gaat dit Bijbelrooster van het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ).

Lees meer »

Geplaatst op: 15-10-2018


JBGG Bijbelleesrooster 9 t/m 15 oktober: God in het leven van Jakob

Deze week denkt de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG) met je na over het thema: God in het leven van Jakob. 

Lees meer »

Geplaatst op: 10-10-2018


JBGG Bijbelleesrooster 2 t/m 8 oktober: Ervaren dat God bestaat

Deze week denkt de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG) met je na over het thema "Ervaren dat God bestaat".

Lees meer »

Geplaatst op: 01-10-2018


LCJ-Bijbelrooster 25 september tot en met 1 oktober: Leven met God

Henoch wandelde met God. Hoe kan een christen anno 2018 met God leven. En kan dat eigenlijk wel? Het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) denkt er deze week met je over na.

Lees meer »

Geplaatst op: 24-09-2018


HHJO-Bijbelrooster 18 t/m 24 september: Liefde is...

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie. Komende week is het thema ”Liefde is...”, in samenwerking met de Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie (HHJO).

Lees meer »

Geplaatst op: 17-09-2018


|