"Zoek iets moois in de ander"

BartFraanje2

Anderen accepteren zoals ze zijn is een Bijbelse opdracht, weet Bart Fraanje (24) uit Barneveld. Hij heeft bij zijn werk als gymleraar geleerd hoe belangrijk het is om respect voor anderen te hebben. „De Heere Jezus is hierin ons grote Voorbeeld.”

Op de middelbare school stond hij bekend als de gangmaker van de groep. Bart: „Ik heb een redelijk talent om een groep te bespelen. Daar maakte ik weleens misbruik van door anderen bewust of onbewust de grond in te trappen. Toen ik na mijn examens de opleiding tot gymdocent ging volgen, hield ik mezelf op de achtergrond. Maar ik merkte dat ik daar erg ongelukkig van werd. Sindsdien heb ik stukje bij beetje geleerd dat ik gewoon mag zijn wie ik ben in een groep. Ik hoef mezelf niet anders voor te doen dan ik ben.”

Scoren
Toen Bart gymleraar werd, moest hij leren te kijken naar de mogelijkheden die een leerling heeft, in plaats van de beperkingen. „Als ik de klas bijvoorbeeld een bepaalde sprong aanleer, zullen maar weinig leerlingen die perfect uitvoeren. Daar moet ik ook niet naar streven, maar ik moet anderen leren iets moois neer te zetten met hun eigen mogelijkheden. Misschien is het voor iemand die niet zo goed kan bewegen al heel wat dat hij de sprong durft te maken.”
Respect voor mindere sporters is niet vanzelfsprekend. „In de sportwereld moet je ervoor oppassen dat je te veel op jezelf gericht bent. Het is heel gemakkelijk om anderen uit de hoogte te benaderen als ze niet zo goed weten hoe iets moet. Toch kun je er juist ook bewust voor kiezen om je medespeler die niet zo goed is in voetballen eens te laten scoren.”

Pesten
Als je elkaar volledig accepteert, kan dat mooie gevolgen hebben, weet Bart uit ervaring. „Ik heb een bijbaan bij een betonfabriek. Onlangs kregen we een nieuwe collega die ons op zijn eerste werkdag al vertelde dat hij vroeger gepest werd. Doordat er bij ons zo’n open sfeer is voelde hij zich veilig genoeg om ook persoonlijke dingen met ons te delen. Het geeft mij veel voldoening om een ander zo te kunnen laten stralen. Het is belangrijk dat je jezelf aan de kant kunt zetten waardoor een ander zich geaccepteerd voelt door jou. Wanneer je de moeite neemt om de mooie kanten van iemand anders te ontdekken, ook al zijn die soms wat moeilijk te vinden, merk je vaak dat je eigen gedrag ook beter wordt.”

Voorbeeld
Een ander accepteren is volgens Bart niet alleen een mooie levensles, maar ook een Bijbelse opdracht. „Uiteindelijk zie ik dat God mij ook accepteert zoals ik ben. Vanuit die liefde kan ik anderen ook liefhebben.”
Dat betekent niet dat we het foute gedrag van een ander moeten accepteren. „De Heere Jezus is hierin voor ons het grote Voorbeeld. Hij had de mensen met wie Hij omging lief, maar Hij stelde ook de foute dingen die ze deden aan de kaak. In het geloof verwerp je de zonde, maar heb je degene die zondigt lief.”
In de praktijk merkt Bart wel dat het niet makkelijk is om de ander te wijzen op on-Bijbels gedrag. „Het heeft tijd nodig voordat je band met iemand sterk genoeg is om je mening te kunnen geven over zijn of haar gedrag. Met sommige collega’s in de betonfabriek heb ik een halfjaar alleen maar lopen te geinen voordat ik een serieus gesprek met hen kon beginnen.”

Vriendschap
Betekent het accepteren en liefhebben van anderen dat iedereen je vriend is? Bart ontkent dat. „Zoals mijn basisschooljuffrouw al zei: „Je hoeft niet met iedereen vriendjes te worden, maar je moet wel tegen iedereen vriendelijk proberen te zijn.” Je komt weleens mensen tegen met wie je zelf niet zo’n klik mee hebt, maar die wel heel veel voor andere mensen betekenen. Dat vind ik altijd mooi om te zien.”

Dit is het tweede deel in een artikelenserie over ”Bijzonder ;) jong”. Hierin worden jongeren geïnterviewd die een bepaalde levensles hebben geleerd die ze willen doorgeven aan tieners.

|