Bijbelstudieconferentie +16

BSC-plus16-2019

'Geef de Heere de hand.' Deze oproep van Hizkia geldt nu nog steeds. In alles wat er op ons afkomt, zowel goed als kwaad, mogen we vertrouwen op God. We mogen, door genade, steunen op Zijn Woord en van Hem kracht ontvangen. Zijn kracht is nodig om verder te gaan.

Covid-19 heeft een grote impact in ons (sociale) leven. Op de manier hoe we elkaar ontmoeten, van elkaar kunnen leren en steun kunnen vinden bij elkaar. Het heeft er ook voor gezorgd dat in 2020 de jaarlijkse Bijbelstudieconferenties (vanuit het LJC en HJW) niet door konden gaan. Het streven om met 100 jongeren na te denken over verschillende thema’s uit de Bijbel zetten we voort in 2021. Wellicht in aangepaste vorm maar we willen graag weer de mogelijkheid bieden elkaar te ontmoeten. Samen zoeken naar wat Jezus ons wil leren. Ruimte creeëren om elkaar beter te leren kennen, samen te zingen, samen te luisteren naar Gods Woord, Bijbelstudie in (vaste)groepjes en hopelijk weer nieuwe vriendschappen.


Even een paar praktische punten:

  • De eerst volgende conferentie staat gepland voor het weekend van 26-29 maart 2021. We houden de ontwikkelingen goed in de gaten en hopen je spoedig te informeren in welke vorm we dit willen gaan aanbieden.
  • De kosten voor een conferentie zijn €90,- (als je werkt) of €80,- (als je studeert).*
  • We starten op vrijdagavond om 18:45 uur in Lage Vuursche (inschrijven en kamerindeling); om 19:30 uur wordt de conferentie geopend.
  • We sluiten af op maandagmorgen. Om 7:30 uur moet je van de kamer af zijn. Je kunt tot 8:00 uur ontbijten.

Samen, dat vinden we belangrijk. Gezelligheid staat hoog in het vaandel. Daar hebben we elkaar voor nodig. Daarom willen we je ook vragen de hele conferentie aanwezig te zijn!

Aanmelden voor maart kan nog niet. We schrijven begin 2021 alle ouddeelnemers (2019-2020) aan. Wil je ook informatie ontvangen als deze beschikbaar is? Stuur dan een mailtje naar bsc@lcj.nl.

Heb je ideeën, tips, of andere dingen die we kunnen meenemen voor een conferentie in tijden van Covid-19 laat het ons weten via Jan Versteeg: janversteeg@lcj.nl of 06 174 635 79.

Hartelijke groet van de commissie Bijbelstudieconferenties

* Afhankelijk van de vorm die gekozen wordt voor maart kunnen deze bedragen nog wijzigen

|