Programma najaar 2019

Datum: 22 - 25 november 2019
Thema: Jezus in gesprek met...

Vrijdagavondlezing
Jezus in gesprek met de overspelige vrouw – Johannes 7:53 – 8:11
Drs. J.W. Hooydonk

Zaterdagochtendlezing
Jezus in gesprek met de Schriftgeleerden en Farizeeën – Mattheüs 5:17-20 en Johannes 9
Ds. B. de Graaf

Zaterdagavondlezing
Jezus in gesprek met de Samaritaanse vrouw – Johannes 4:6-29
Els van Dijk

Zondagmorgenpreek
Jezus in gesprek met Petrus – Johannes 21
Ds. J.L. de Jong (CGK Soest)

Zondagmiddag-avondpreek
Jezus in gesprek met de misdadiger aan het kruis – Lukas 23:33-43
Prof. dr. M.J. Kater (CGK Naarden)

|