Jezus in gesprek met...

Poster BSC najaar 2019

“Wij weten soms geen antwoord op vragen die mensen stellen. Maar dat betekent niet dat het gesprek is afgelopen. Dan kan het gesprek juist beginnen!”

De gesprekken die de Heere Jezus voerde op aarde lieten veel zien over wie Hij was en wat Hij kwam doen. Tijdens de BSC staan we, door middel van lezingen stil bij vijf bijzondere gesprekken die Jezus voerde. Elk gesprek laat een ander aspect van Zijn karakter zien. We ontdekken hoe Hij deze gesprekken voerde, wat deze gesprekken over Hem zeggen en wat ze over ons zeggen.

In vijf deelonderwerpen staan we stil bij het thema:

  1. Jezus in gesprek met de overspelige vrouw - Johannes 7:53 – 8:12
  2. Jezus in gesprek met de Schriftgeleerden en de Farizeeërs - Mattheüs 5: 17-20 en Johannes 9
  3. Jezus in gesprek met de Samaritaanse vrouw - Johannes 4: 6-30 + 39-42
  4. Jezus in gesprek met Petrus - Johannes 21
  5. Jezus in gesprek met de misdadiger aan het kruis - Lukas 23: 33-43

In het eerste deelthema leren we meer over Jezus’ wijsheid en Zijn zwijgen.

In het tweede deelthema staan we stil bij het gesprek van Jezus met de Schriftgeleerden en Farizeeën, we zien Zijn scherpheid. Wie is er blind en wie ziet er?

In het derde deelthema zien we meer hoe Jezus gesprekken voerde. Dit is een interactief gedeelte.

In het vierde deelthema denken we na over het gesprek dat Jezus met Petrus voerde en staan we stil bij Zijn vergeving.

In het laatste deelthema staan we stil bij over het gesprek met de misdadiger aan het kruis en zien we iets van Zijn grote barmhartigheid.

Nieuwsgierig geworden? Kom dan naar de BSC en meld je aan! Welkom!

|