Jozua

Dienaar van God & leider van Zijn volk

BSC-poster_najaar2017

Jozua betekend ‘De HEERE is hulp’ of ‘de HEERE geeft heil’. Een mooie naam. Een naam die hij niet bij zijn geboorte had. Eerst heette Jozua Hosea. Hosea betekend heil of zaligheid. Maar tijdens de gebeurtenis waarbij er 12 verspieders op uit worden gestuurd om het land Kanaän te inspecteren, waarbij Jozua een van deze verspieders is, wordt zijn naam door Mozes veranderd. Misschien een heel duidelijke boodschap van de HEERE richting het volk dat het bij de verovering van Kanaän van Hem vandaan moet komen? Dat Hij zal helpen bij het veroveren van het land?

Tijdens het Bijbelstudieweekend denken we na over het onderwerp: ‘Jozua, als dienaar van God en leider van Zijn volk’. Daarbij gaan we in op 5 deelthema’s:

  1. Een nieuwe leider Numeri 27: 12-23 en Jozua 1: 1-9
  2. Eindelijk! Jozua 3 en 4
  3. Winst en verlies Jozua 5: 13-15 en Jozua 6
  4. Dit komt mij toe Jozua 14: 6-15 en 15: 13-17
  5. Geen twijfel mogelijk Jozua 24

In het eerste deelthema denken we na over de persoon Jozua, wie hij was en in welke tijd en omgeving hij leefde. Hoe is hij de opvolger van Mozes geworden? Wat hield zijn belofte in aan de Heere?

In het tweede deelthema zien we hoe het volk het beloofde land intrekt. De doortocht door de Jordaan en de oprichting van de twaalf gedenkstenen. Waarom gaat de ark eigenlijk voorop? En waarom is het zo belangrijk om terug te blikken op wat e Heere gedaan heeft?

Waar deelthema 2 de focus heeft op het binnentrekken gaat deelthema 3 in op de verovering van het beloofde land. Die begint bij Jericho. Maar vooraf vind de opmerkelijke gebeurtenis plaats waarbij Jozua een Man met een getrokken zwaard ziet staan. Het is de Heere Zelf die aan hem verschijnt. Wat zegt dat over de verovering van Kanaän? In dit deelthema gaat elk groepje aan de slag met een stukje van de verovering van het land Kanaän.

In deelthema 4 staan we stil bij de verdeling van het beloofde land. De vervulling van de belofte aan Kaleb gaat niet zonder slag of stoor? Hij moest 45 jaar lang wachten. Wachten op de vervulling van een belofte.

In het laatste deelthema staan de woorden van Jozua centraal; ‘Ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen’. Waarom durft Jozua dat zo te zeggen? En wie dien jij dan?

Bekijk het verdere programma en de sprekers onder de knop 'programma'. Nieuwsgierig geworden? Kom dan naar deze conferentie! Welkom!

|