Christus, Zijn kerk en ik

Terugblik BSC +16 maart 2019

BSC-poster-voorjaar2019

Op zoek naar je matchende plaatje! Op die manier maakten we vrijdagavond in Lage Vuursche met elkaar kennis nadat onze jeugdwerkadviseur Jan Post ons hartelijk welkom geheten had. Daarna werd ook dominee F. van Binsbergen hartelijk welkom geheten om zijn lezing te houden over het thema “Pinksteren en Kerk”. We hoorden over het Pinksterfeest. Dat bestond al zelfs voordat de Geest uitgestort werd, zoals we dat in Handelingen 2 lezen. De Heilige Geest heeft het over Jezus, niet over zichzelf. En daarom kan de kerk uiteindelijk niet zwijgen over de liefde van Christus. Hij houdt haar bij elkaar. Uiteindelijk zouden we allemaal een Pinkster- en Maranatha gemeente moeten zijn.

Zaterdagmorgen verwelkomden we dominee C.P. de Boer. Hij liet ons vanuit diverse Bijbelteksten uit het NT zien dat naast de Schrift ook de leer bestaat. Die leer gaat over de vernederde én verhoogde Heere. We vinden de uitwerking ervan in de apostolische geloofsbelijdenis. En dat belijden we samen in gemeenschap bij bijvoorbeeld het avondmaal.

’s Middags hadden even vrije tijd om een goede boswandeling te maken, of de stad Utrecht te bezoeken en zingen op Utrecht Centraal. Anderen zijn er op uitgetrokken om met elkaar te poulen of gewoon gezellig een drankje te doen. Weer enigszins opgeladen konden we ’s avonds naar de lezing van Drs. P.C. van Olst luisteren. We begonnen met een korte peiling, waarbij we zagen dat we het nog best lastig vinden om hoe en op wat voor manier we kunnen evangeliseren. Daarna hebben we met elkaar verder over nagedacht onder het thema “Hart en mond”.

Zondagmorgen hebben we de gemeente van Eemdijk bezocht waar ds. S. Griffioen gepreekt heeft over het thema “Vervolging en verdrukking”. ’s Avonds waren we in Naarden te gast waar dr. M.J. Kater preekte over “Brood en Bede”. Natuurlijk hebben we ’s middags nog met een grote groep uit volle borst mogen zingen in het dorpskerkje van Lage Vuursche.

Maandagmorgen waren de oogjes behoorlijk klein, toen we met de groep nog even genoten van het laatste moment samenzijn. Na nog een laatste groet en afscheidsknuffel ging ieder weer zijn of haar weegs met een rugzak vol bagage en goede herinneringen!

|