God dienen: Een perspectief dat leven biedt!

Terugblik BSC +16 november 2017

BSC-poster_najaar2017

De Bijbelstudieconferentie 16+ van november stond geheel in het teken van het Bijbelboek Jozua. De conferentie zat vol met vertrouwde én voedzame ingrediënten, zoals samenzang, gezelligheid, groepsbesprekingen, ontmoeting en diverse diepgravende lezingen.

Kandidaat van der Staaij ging in zijn lezing in op de verkiezing van Jozua als opvolger van Mozes. Waarom werd juist Jozua gekozen? Wie wil voorgaan moet eerst leren volgen. Jozua leerde dat van Mozes. Dat hoeft dus niet altijd haantje de voorste te zijn, maar heeft ook een dienend karakter. Alleen door Gods genade en Gods Geest kon Jozua die bijzondere taak op zich nemen!

Student van Vulpen vertelde de volgende de dag over de intocht van het volk Israël in het beloofde land. Na de overtocht worden twaalf stenen neergelegd als gedenkteken. Die stenen herinnerden het volk Israël eraan dat de HEERE sterk en goed is. In je eigen leven mag je de doop zien als monument van Gods bemoeienis met je leven. Daarbij is de cruciale vraag: Ken je ook het monument van het kruis?

Ds. Hooydonk stond vooral stil bij de bijzondere ontmoeting die Jozua had voorafgaand aan de inname van Jericho. Waar bij de vraag klonk: ‘Wie is HEERE voor je?’ Als je kijkt in de spiegel, wie zie je dan? Waar hoor je bij? Op je voorhoofd staat een teken van God, je doop. Daarmee ben je apart gezet. In het OT zie je veel van Gods straf en toorn. God straft wat fout en daarmee zondig is. Als je dat begrijpt weet je dat je Christus nodig hebt. Tegenover het Oude Testament staat namelijk de ruime genade van het Nieuwe Testament. In zes onderwerpen werd daarna de geschiedenis van Ai behandeld. Daarbij leverden de groepen zelf een bijdrage over wat er gebeurde, wat dit zegt over de Heere en wat die zegt over de mens.

Op zondagmorgen reden we naar de gemeente van Soest. Ds. de Jong ging in zijn preek in op de claim van Kaleb op het bergland rond Hebron. Is dat niet aanmatigend, dat Kaleb dat bergland zomaar claimt? Nee, Kaleb komt terug op een belofte die de Heere 45 jaar geleden gedaan heeft! Ook wij mogen pleiten op Gods beloften als we terugzien op onze doop bijvoorbeeld.

In de middag was er de mogelijkheid om in het mooie kerkje van Lage Vuursche te zingen met elkaar. De middagdienst werd in Utrecht bezocht. Daarin ging ds. van Olst voor. Het laatste hoofdstuk van Jozua kwam aan de orde, waarin die bekende woorden staan: “Aangaande mij en mijn huis, wij zullen de HEERE dienen.” Als het gaat om keuzes maken, maken we er vandaag de dag heel veel! Daarbij kunnen veel vragen leven. Maar als de liefde van God ons teveel wordt en we werkelijk uitspreken hem te dienen, dan komen vragen en al die keuzes in een ander licht (perspectief) te staan. Een perspectief dat leven biedt!

|