Joodse feesten: Laten we bidden om de vrede voor Jeruzalem!

Terugblik BSC +16 maart 2018

BSC-poster_voorjaar2018

Joodse feestdagen: wat moet ik daarmee? Met deze vraag opende dominee A.D. Fokkema afgelopen vrijdag 9 maart de Bijbelstudieconferentie.

In zijn lezing liet hij zien hoe we als christenen naar Joden kunnen kijken. Het Joodse volk is nog steeds Gods volk, maar ze hebben wel degelijk de Heere Jezus nodig. Want niemand komt tot de Vader dan door Hem. Ook liet hij zien dat er geen tegenstelling tussen het Oude en Nieuwe Testament bestaat. Een christen is ingeënt op de olijfboom Israël. We zijn ingelijfd bij de Joden en daarom is het Oude Testament ook onze Bijbel. Het hele Oude Testament is vol van Christus. Ook de Joodse feesten zijn vol van Hem. We moeten de Schriften onderzoeken, want die getuigen van de Zaligmaker.

Dit weekend hebben we onderzocht hoe de Joodse feesten onze blik konden verrijken. Ds. A.A. Egas liet in zijn lezing op zaterdagmorgen zien dat de Pesach vol van rijke symboliek is. Ook de kinderen worden heel erg bij het feest betrokken. Het volk herdenkt dat God díe geweldige God is, die hen altijd verlossen zal. De Heere Jezus schafte het feest niet af, maar heeft er een diepere betekenis aan gegeven. De dominee liet ook nog zien wat Pasen en avondmaal met elkaar te maken hebben: breken van matse of brood en de beker van de verlossing.

’s Middags was er genoeg tijd om samen gezellige dingen te ondernemen: karten, shoppen, een wandeling maken in het mooie bos van Lage Vuursche, of de verloren nachtelijke uurtjes in bed inhalen.

’s Avonds heeft ds. A. Bron ons meer vertelt over Jom Kipoer. Ter voorbereiding moeten de Joden alle zonden echt uit hun huis doen. Ook nu is dat zo. Als de Heere vergeeft, dan vernieuwt Hij ook. Afrekenen met de zonde? Dan moet dat ook echt weg. De Grote Verzoendag wordt heel intens voorbereid: er wordt gevast, er wordt gefocust op gebed en er wordt uit de Thora gelezen. Een leerzame vraag voor ons: hoe zit het met de verhouding van de voorbereiding op de Grote Verzoendag en onze voorbereiding van Goede Vrijdag (onze Grote Verzoendag)?

Na deze lezing en de bespreking daarvan hebben we ons met 2 workshops nog meer verdiept in het Wekenfeest en Loofhuttenfeest.

Op onze rustdag hebben we stilgestaan bij het thema “Jezus en de sabbat”. Ds. J. Bos liet ons in Naarden zien aan de hand van Matt. 12 dat de Heere God barmhartigheid wil en geen wettisisme. Ons werd verschillende keren de vraag gesteld: Wie is de Jezus Christus voor ons? De dienst aan de Heere Jezus gaat boven de dienst in de tempel. De Heere Jezus is de vervulling van de tempel. Met Hem is de sabbat in het graf gegaan. Hij is de eerste dag weer opgestaan. De volgorde van werken en rusten verandert in rusten en dan werken.

Met een groep van zo’n 70 deelnemers hebben we ’s middags in het kerkje van Lage Vuursche gezongen, tot eer van de Heere. Ook ’s avonds na de dienst in Zeist hebben we samen met wat kerkgangers nog een mooi lied gezongen. In de dienst daarvoor heeftt ds. J. Hoefnagel ons meer laten zien over het Feest van de Bazuinen: Rosj ha-Sjana. Een feest ter geestelijke voorbereiding op het Jom Kippoer. De bazuin klinkt als teken dat het volk zich moet verootmoedigen voor Hem. Ook in ons leven klinkt zo vaak de bazuin van het evangelie. Ds. Hoefnagel vroeg ons wat we er mee doen: of ons geroep ook al klinkt voor te troon van Gods genade.

In het Koos Vorrinkhuis hebben we met elkaar de conferentie afgesloten. We hebben afgelopen weekend geleerd dat de kern van de Joodse religie hetzelfde is als die van ons: vergeving van de zonde en verzoening door voldoening, door het bloed van Iemand anders. Laten we bidden om de vrede voor Jeruzalem!

Foto's BSC +16 - maart 2018

Opnamen BSC +16 - maart 2018

|