Jezus in gesprek met...

Terugblik BSC +16 november 2019

Poster BSC najaar 2019

Het was geen gesprek onder vier ogen, er waren veel toeschouwers. Er was geen andere optie, het was nu of nooit. Iemand doet een poging en start het gesprek, de eerste reactie is ronduit negatief… en die ander? ‘Heere, denk aan mij, als U in Uw Koninkrijk gekomen bent.’ Hebben wij deze vraag leren stellen?

Afgelopen weekend kwamen we samen om na te denken over de gesprekken tussen Jezus en enkele mensen die Hij ontmoete. Naast deze mooie lezingen hebben we ook heel veel lol en gesprekken onderling gehad. Tijdens de vrije middag op zaterdag kon iedereen lekker even ontspannen. Er werd veel samen opgetrokken en dat was erg leuk om te zien! We kunnen wel stellen dat we met elkaar genoten hebben. Voor ons hoofd, ons hart en onze lachspier.

Marcel Vroegop en Ds. J.W. Hooydonk openden vrijdag de conferentie. Jezus in gesprek met de overspelige vrouw kwam aan bod. Wat zou jij doen als je iemand ziet die in zonde leeft? Hoe kom jij terug bij de Heere Jezus als je in zonde valt? Hij heeft geduld met ons en wil dat we leren op Hem alleen terug te vallen. Niet op wetten en regels, niet door van Hem weg te lopen en in zonde te leven. Nee, Jezus geeft ons een duidelijke boodschap mee “ga heen en zondig niet meer”.

“De wet wilde prikkelen, een duwtje geven, om je naar Jezus te laten vluchten.” Ds. B. de Graaf nam ons zaterdagochtend mee naar Johannes 9. Hier komt Jezus in gesprek met de Schriftgeleerden en Farizeeën. De Farizeeën bouwden in liefde voor de wet een hek eromheen. Een veilige buffer zodat je niet tot zonde over kon gaan en zo geen schuld opbouwde voor God. Jezus laat zien dat het zo niet werkt. De wet alleen maakt niet zalig. Jezus zoekt de blindgeborene op, nadat hij ziende is geworden en uit de synagoge is gezet. “Gelooft u in de Zoon van God? Hij antwoordde en zei: Wie is Hij, Heere, zodat ik in Hem kan geloven? En Jezus zei tegen hem: Die u gezien hebt én Die met u spreekt, Die is het. En hij zei: Ik geloof, Heere! En hij aanbad Hem.” Ben jij ziende geworden? Bid Hem erom, Hij wil het je geven.

Els van Dijk kwam ’s avonds en wist ons bij de hand te nemen. We hadden het over het gesprek van Jezus met de Samaritaanse vrouw. Jezus laat haar zien waar het fout zit zodat ze leert zien dat Hij haar kan verlossen van haar pijn en schuld. Een gebroken leven kan pas hersteld worden als je leert zien wat de oorzaak ervan is. Hoe zit dat bij mij? Die vraag kwam op ons af. Welke zwarte bladzijde verstoppen wij voor God? Verlang je ernaar van deze last af te komen maar durf je niet het gesprek aan te gaan met Jezus? Deze geschiedenis leert ons dat we niet bang moeten zijn voor Hem! Jezus spreekt over levend water. Een van de kenmerken van water is dat het altijd een weg vindt…

Zondagochtend op bezoek in Soest. Ds. J.L. de Jong ging ons voor aan de hand van Johannes 21. Jezus zoekt Petrus op. Vergeving is de basis voor dit gesprek. Als er geen vergeving was, zou er ook geen vraag meer zijn voor Petrus. Jij mag horen van deze liefde en vergeving: Heb jij Mij lief? Vind je dit een moeilijke vraag? Heb jij al antwoord durven geven? Weet dat hij je opzoekt ook al heb je duidelijk tegen iedereen gezegd dat je niets van de kerk of het geloof moet hebben. Pas nog tegen je vrienden gezegd dat het je niet zo interesseert? Weet dat Jezus je zoekt en wil vergeven.

Jezus vroeg niet wat deze mannen hadden gedaan. Hij was ook niet van plan eens even duidelijk te maken dat het hun eigen schuld was dat ze naast Hem hingen. Nee, Jezus start een gesprek uit liefde en ontlokt zo een belijdenis. Zondagavond wees Prof. Dr. M.J. Kater ons op het gesprek van Jezus met de misdadiger aan het kruis. Hij gaf ons mee niet als luisteraar te staan bij het gesprek dat Jezus voert met anderen, maar deelnemen aan het gesprek wat Hij wil voeren met jou. Waarom? Om je te behouden. We hoeven in de gesprekken niet het verleden van anderen op te rakelen, dat is aan de Heilige Geest. We mogen elkaar wijzen op Jezus en Hem volgen. De misdadiger kreeg het te horen ‘met Mij’. Hoe mooi is dat! Na het uitblazen van zijn laatste adem is deze man opgewacht, Jezus ging hem voor.

Dank voor jullie deelname aan de conferentie. Dank aan God voor alles wat Hij gaf aan ons. Ootmoedig omdat Hij onze ogen wil openen voor wie Hij is.

Foto's BSC +16 - november 2019

Opnamen BSC +16 - november 2019

|