Programma voorjaar 2019

Datum: 15-18 maart 2018
Thema: Christus, Zijn kerk en ik – de kerk in Handelingen

Vrijdagavondlezing
Pinksteren en Kerk - Handelingen 2: 1-37
Ds. F. van Binsbergen

Zaterdagochtendlezing
Leer en gemeenschap - Handelingen 2: 37-47 en 4: 1-31 en 32-27
Ds. C.P. de Boer

Zaterdagavondlezing
Hart en mond - Handelingen 8: 4
Evangelist Peter van Olst

Zondagmorgenpreek
Vervolging en verdrukking - Handelingen 6: 8-7: 60
Ds. S. Griffioen (CGK Eemdijk)

Zondagmiddag-avondpreek
Brood en bede - Handelingen 20: 7-16 en 1: 14 en 24, 2:21
Prof. Dr. M.J. Kater (CGK Naarden)

|