Christus, Zijn kerk en ik

De kerk in Handelingen

BSC-poster-voorjaar2019

Elke zondag heb je twee keer de mogelijkheid om in de kerk te zitten. Maar waar komt die traditie vandaan? Wat is kenmerkend voor de kerk en een kerkdienst? En wat kunnen we daarbij leren van de kerk in Handelingen? 

Wanneer we de Bijbel raadplegen, lezen we in Handelingen dat de eerste kerk vier kenmerken heeft:

- Volharden in de leer
- De gemeenschap
- Het breken van het brood
- De gebeden

Binnen dit thema kunnen we veel leren over: ‘Wat is de kerk?’ Het heeft ook een appellerende kant, namelijk: ‘Behoor ik tot deze kerk?’. En een hele praktische: ‘Doe ik wat ik moet doen in de kerk en hóe doe ik dat?’.

In vijf deelonderwerpen denken we na over het thema: ‘Christus, Zijn kerk en ik’

  1. Pinksteren & Kerk Handelingen 2: 1-37
  2. Leer & gemeenschap Handelingen 2: 37-47 en 4: 1-31 en 32-27
  3. Hart & mond Handelingen 8: 4
  4. Vervolging en verdrukking Handelingen 6: 8-7: 60
  5. Brood & bede Handelingen 20: 7-16 en 1: 14 en 24, 2:21

In het eerste deelthema denken we na over de geboorte van de kerk. In het tweede deelthema komen het eerste en tweede kenmerk van de vier aan de orde; volharden in de leer en de gemeenschap. In deelthema drie kijken we naar de praktijk van evangeliseren en missionair bezig zijn in het gewone leven. Waar het hart vol van is loopt de mond van over? In deelthema vier staan we stil bij vervolging en verdrukking. Hoe kun je daarin volharden en volhouden? Het derde en vierde kenmerk van de vier kenmerken krijgen een plaats in het laatste deelthema; het breken van het brood en de gebeden.

Nieuwsgierig geworden naar wat Christus en Zijn kerk voor jou betekenen? Kom naar deze conferentie en meld je aan! Welkom!

Bekijk het verdere programma en de sprekers onder de knop 'programma'.

|