Terugblik BSC 23+ november 2018

BSC-poster-najaar2018

Vrijdagavond 9 november 2018. Alle bedden, kamers en ruim honderd stoelen zijn gevuld in het Koos Vorrinkhuis in Lage Vuursche. De conferentie met het thema ‘Zinloos lijden? Het boek Job’ wordt geopend door jeugdwerkadviseur Jan Post, waarna er een kennismakingsspel plaatsvindt. Vervolgens houdt dominee Voorwinden zijn eerste lezing aangaande het deelthema ‘Job, een man naar Gods hart’. We leren over de tijd waarin Job leefde en wat kenmerkend aan hem was; Job was vroom, godvrezend en wijkend van het kwaad. Hij leefde vanuit het verbond; hij was oprecht voor God en beleed zijn zonden. Vanuit het verbond leven betekent hierbij niet dat je zondeloos bent. Job had veel vragen richting God. Het is belangrijk dat wij met al onze vragen naar God gaan. God vaarwel zeggen levert niks op. God geeft juist troost en houvast! Na de lezing gaan we in groepjes uiteen om verder te praten over dit deelthema en wat dit betekent voor ons leven. Vervolgens ronden we plenair nog af en sluiten we de avond met zingen en gebed. Hierna is er nog tijd voor gezelligheid en verdere kennismaking.

Zaterdagmorgen duiken we vervolgens, na een heerlijk ontbijt, onder leiding van Steef Post in het tweede deelthema ‘Job dubbel beproefd’. Waarom dienen wij God eigenlijk? Omdat het tot een makkelijker en beter leven leidt? God is er niet voor onze behoefte, Hij is er voor onze nood. We moeten vluchten tot Hem en Hem volgen. Wanneer we Jezus Christus volgen, kómt er lijden. Kijk bijvoorbeeld maar naar Abraham, Jozef, Daniël en Paulus. Achten wij het voor grote vreugde als dat lijden komt? Maar in dit lijden staan we niet alleen: geen lijden was groter dan het lijden van Jezus Christus. God de Vader stortte Zijn toorn uit over Zijn eigen Zoon. Deze goedheid en grootheid gaat God ook laten zien aan Job, als antwoord op zijn waarom-vragen. Ook na deze lezing gaan we uiteen in groepjes. Daarna is het weer tijd om te eten, waarna we een vrije middag hebben waarin er gebowld wordt, gekart, gewinkeld voor de opbodverkoop of gepuzzeld om uit een escaperoom te ontsnappen.

’s Avonds genieten we weer van de maaltijd, zingen we tot eer van God en is het tijd voor het derde deelthema ‘Job met lege woorden getroost’. Samen met Dominee Simons denken we na over het lijden in het leven van Job en in ons eigen leven. Uit het boek Job blijkt dat het, in tijden van nood, vaak zo is dat iedereen een antwoord heeft, behalve jijzelf. We mogen getroost worden door het feit dat God alles ten beste keren wil. God doet nooit iets voor niets. Hij wil degenen die Hem liefhebben opvoeden. Het komt erop aan op (W/)wie je vertrouwt! Het gaat om Christus alleen. Door afbraak kan God ons dit leren. Dit gaat niet zonder pijn, maar het heeft tot doel dat we als gelouterd goud uit het vuur mogen komen. We sluiten weer af met een groeps- en plenaire bespreking, gevolgd door de opbodverkoop voor de landelijke actie van het LCJ.

Zondagmorgen gaan we op weg naar de gemeente van Soest. Student van Gent gaat voor in de dienst waarbij het gaat over het deelthema ‘Job met onbeantwoorde vragen’. Hij helpt ons de boosheid van Elihu begrijpen richting de vrienden van Job en de houding van Job zelf. De vrienden van Job denken: God is groot en wij begrijpen Hem wél. Ze redeneren vanuit de gedachte dat God de rechtvaardige zegent en de goddeloze straft. Job gaat eigenlijk mee in dit Godsbeeld van de vrienden maar Elihu wil hen hierin corrigeren. Hij wil de blik van Job omhoog richten. Elihu geeft geen rechtstreeks antwoord op Jobs waarom-vraag, maar hij wil de focus terugbrengen. Job, zie op God! We moeten de waarom-vragen stellen op de juiste plek: voor Gods troon. Gods liefde, rechtvaardigheid, macht en wijsheid zijn van een hele andere orde. Hij is zoveel groter. Het is nodig dat de Heilige Geest ons op een nieuwe manier leert kijken. Gods grootheid schittert vooral in de gave van Zijn Zoon. Hij heeft dieper lijden doorstaan dan enig mens op aarde ooit zal moeten doorstaan. Op Zijn waarom-vraag aan het kruis kwam een antwoord. Zondaren moesten gered worden van de zonde. Na de dienst gaan we terug naar Lage Vuursche, waar we lekker eten.

’s Middags is er nog gelegenheid om te gaan zingen in het mooie kerkje van Lage Vuursche. Daarna bezoeken we de kerk van Utrecht-West, waar Professor Peels ons voorgaat in de dienst met het deelthema ‘Job krijgt Gods antwoord’. In Job 31 roept Job God op tot een rechtszaak. Het is alsof Job de hele tijd heeft zitten wachten op het antwoord van God. En God komt in een storm. De vragen van Job worden overspoeld met Gods wedervragen over de schepping. Job erkent dan (slechts) zijn geringheid. Maar God gaat door: Hij opent Jobs ogen voor de onbegrijpelijke machten van kwaad en chaos die er kunnen zijn in het leven. Job krijgt uiteindelijk geen antwoord op zijn waarom-vraag, maar gaat wel zien dat God alle dingen, ook de chaos, in Zijn hand houdt. En dan gaat Job door de knieën. In de confrontatie met God gaat Job zien; hij gaat Gods majesteit zien en dat brengt hem tot inkeer. Job had in alles te klein van God gesproken, maar nu geeft hij zich in vertrouwen over. Jezus leed aan het kruis, zodat wij nimmermeer van God verlaten zouden worden! In Jezus Christus’ doorboorde handen ligt alles vast en veilig.

’s Avonds sluiten we de conferentie af met een laatste groepsbespreking waarin we bidden voor de nieuwe week en voor het vertrouwen om ons leven en lijden in Gods handen te leggen, waar het veilig is. God is groot en wij begrijpen Hem niet, maar Hij is er toch bij!

Foto's BSC +23 -- november 2018

Opnamen BSC +23 -- november 2018

|