Terugblik BSC 23+ november 2019

2019-1401 BSC +16 +23 PR werkbestand online v1

Wat is makkelijker, een praatje maken of een goed gesprek voeren. Voor een goed gesprek heb je elkaar nodig. Je moet jezelf kwetsbaar durven opstellen en belangstelling hebben voor de ander. Afgelopen conferentie hebben we geluisterd naar een vijftal gesprekken die de Heere Jezus voerde op aarde. In alle gesprekken komt terug: Hij wil ons overtuigen zodat we vluchten tot Hem!

Bijna 100 jongvolwassenen kwamen bij elkaar in Lage Vuursche voor een stuk gezelligheid, lezingen voor verdieping, groepsbesprekingen voor de toepassing en lekker eten. We mochten genieten van de openheid onderling en het harde gelach tijdens plenaire bijeenkomsten. Lekker zingen met elkaar kon natuurlijk niet ontbreken. Tijdens de vrije middagen werd er onder andere genoten van de mooie omgeving, maar ook sportief gebowld.

Vrijdagavond mochten we aan de hand van Johannes 8 starten met het gesprek wat Jezus voerde met de overspelige vrouw. Ds. J.W. Hooydonk nam ons mee door het tekstgedeelte. Een vrouw op heterdaad betrapt, gegrepen op het moment, wordt bij Jezus gebracht. De farizeeën en Schriftgeleerden willen Jezus verzoeken. ‘In de wet nu heeft Mozes ons geboden zulke vrouwen te stenigen; U dan, wat zegt U?’ De Romeinen waren de baas in die tijd, Joden mochten niet iemand ter dood brengen. Maar de wet van Mozes was toch leidend voor een Jood? Jezus ziet het hart en is wijs. Hij negeert de verzoeking. Als ze dan blijven aandringen op een antwoord is Jezus duidelijk ‘Wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen’ Jezus reinigt ons van alle ongerechtigheid. Als ons geweten ons aanklacht moeten we ons richten op Hem. Jezus richt zich op, naar jou, ‘ga heen en zondig niet meer’. Jezus wil ons overtuigen van onze zonden, zodat we vluchten tot Hem!

Zaterdag mochten we Ds. J.L. de Jong (’s ochtends) en Marieke Griffioen (’s avonds) ontvangen. Ds. de Jong nam ons mee naar het gesprek tussen Jezus en de Schriftgeleerden en Farizeeën. De Bijbel ging open bij Johannes 9. Wat een mooi begin, ‘En voorbijgaande, zag Hij een mens, blind van de geboorte af’ Jezus ziet de mens staan en gaat er niet aan voorbij. Verderop is er echter een heftig conflict. In het gesprek met de Schriftgeleerden en Farizeeën gaat het vaak mis bij de vraag ‘wie ben Ik’. ‘Erken toch dat Ik het ben die door de Vader uit de hemel gestuurd is.’ om jouw en mijn blinde ogen open te maken. De blindgeborene wordt verstoten maar Jezus zoekt hem op met deze vraag ‘Gelooft u in de Zoon van God?’ en is jouw antwoord ook ‘Ik geloof, Heere!’. Na een middag ontspannen (ieder op zijn eigen manier) mochten we genieten van Marieke. Ze nam ons tekst voor tekst mee door het gesprek wat Jezus voerde met de Samaritaanse vrouw. Wat een geduldige liefde zien we hier van Jezus voor deze vrouw. Tijdens het gesprek laat Jezus haar steeds meer ontdekken aan haarzelf en waar voor haar de uitweg ligt, in Hem. Jezus weet wat er bij deze vrouw mis is, maar wil dat ze het Hem vertelt. Jezus openbaart Zich aan haar met als gevolg dat de vrouw het niet meer voor zich kan houden ‘Kom, zie Iemand Die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb, zou Híj niet de Christus zijn?’ Welk getuigenis geven wij aan de mensen om ons heen?

Zondag stapte we in de auto om op bezoek te gaan in Zeist. Ds. A. Versluis preekte aan de hand van Johannes 21 over Jezus in gesprek met Petrus. We mochten horen van de liefde in Jezus vraag aan Petrus. De manier waarop Petrus antwoord geeft, in ootmoed. Jezus laat het hier niet bij en geeft Petrus in genade een opdracht. Kunnen wij het mee belijden ‘Gij weet alle dingen, Gij weet dat ik u liefheb’. ’s Avonds werden we in Utrecht-West ontvangen. De Bijbel mocht weer opengaan en nu bij Lukas 23. Jezus spreek met de misdadiger aan het kruis. Ds. Peet wees ons op dat nu Jezus bloed heeft gevloeid het heil niet meer ver weg is maar zeer nabij. Heden zijn wij in nood en heden is er het heil dat daarop een antwoord op geeft.

Foto's BSC +23 -- november 2019

Opnamen BSC +23 -- november 2019

|