Job

Zinloos lijden?

BSC-poster-najaar2018

Job, ook vandaag kennen mensen hem nog. Zijn naam heeft een plaats in ons taalgebruik. Denk aan uitdrukkingen als een jobstijding, zo arm als Job of een jobsgeduld. De inhoud van het Bijbelboek Job is wat minder bekend. De inleiding en het einde van het boek kennen we allemaal wel. Maar de 40 hoofdstukken daartussen toch wel wat minder. Terwijl juist daarin de rijkdom van het Bijbelboek tot volle uiting komt. God openbaart Zichzelf in dit Bijbelboek, en hoe!

Job moest letterlijk diep door het stof gaan om God te leren begrijpen. Het zou prachtig zijn, als we tijdens de conferentie geestelijk door het stof gaan en met Job zwijgen voor Gods heilige soevereiniteit. Maar ook tegelijkertijd met Job uitroepen: 'mijn Verlosser leeft!'

Tijdens het Bijbelstudieweekend staan we in vijf deelonderwerpen stil bij Job:

  1. Job een man naar Gods hart -- Job 1: 1-5
  2. Job dubbel beproefd -- Job 1: 6-2:13
  3. Job met lege woorden getroost -- Job 8
  4. Job met onbeantwoorde vragen -- Job 36
  5. Job krijgt Gods antwoord -- Job 40: 1-9 en Job 42: 1-6

In het eerste deelthema staan we stil bij de historische figuur Job. Wie was hij? God zegt van hem dat hij de meest oprechte, meest vrome en godvrezende man is die op dat moment leeft. Een eervolle typering!

In het tweede deelthema zien we Job wordt beproefd. De satan geeft aan dat hij Job wil beproeven om te zien of Job nog naar God luistert als al zijn rijkdom wordt afgenomen. God laat het toe.

In deelthema drie gaan de vrienden in gesprek met Job. Ze voeren redenen aan van Jobs ellende. Dat gebeurt op steeds fellere toon met meer en meer verwijten. In hoofdstuk 22 worden uiteindelijk door Elifaz zeer grove beschuldigingen geuit richting Job. De hoofdvraag is: 'Zou een sterveling rechtvaardige zijn tegenover God?

In deelthema vier neemt Elihu uiteindelijk het woord genomen (Job 32). Hij gaat in op wat eerder gezegd is door Job en de eerste drie vrienden. Elihu lijkt het antwoord te geven op de vraag van Jobs lijden. Het gesprek wordt anders en het gaat niet meer primair om de daden die Job misdaan zou hebben, maar om God als fundament voor zekerheid en hoop. Wie zijn wij mensen om God tegen te spreken (Job 36:22-23)?

In het laatste deelthema gaat God in twee gedeeltes antwoord geven. Job zwijgt uiteindelijk en erkent Gods soevereiniteit. Is lijden dan zinloos? Wat zeggen in dat kader de woorden: ‘neem uw kruis op’?

Nieuwsgierig geworden? Kom dan naar deze conferentie en meld je aan! Welkom!

Bekijk het verdere programma en de sprekers onder de knop 'programma en sprekers'.

|