Terugblik BSC 30+ 2018

Poster-30plus-2018_LR

In het prachtige Wijk aan Zee werd, met het maximale aantal deelnemers, nagedacht over het Bijbelboek Nehemia. Dit gebeurde tijden de 30+ conferentie die voor de eerste keer werd georganiseerd van 9-12 februari. Tussen de lezingen was er ruime gelegenheid voor ontmoeting en ontspanning.

Op vrijdagavond werd de eerste lezing verzorgd door ds. C. Cornet uit Nieuw-Balinge. Hij sprak over het bidden van Nehemia. Daarbij wees hij erop dat Nehemia begint met een schuldbelijdenis. Hij stemt daarmee in met het Woord van God en de oordelen die daarin geschreven staan. Dat opent ook de ruimte om op grond van datzelfde Woord te pleiten op de beloften van herstel. Belijden en pleiten horen bij elkaar in het gebed van Nehemia.

Zaterdagmorgen ging ds. A.D. Fokkema uit Kerkwerve in op de herbouw van de muren van Jeruzalem. Daarvoor is eerst inspectie nodig. Eerlijk onderzoeken hoe het ervoor staat. Zo moeten we ook kerkelijk en persoonlijk eerlijk zijn. Dan kan er ook weer gebouwd worden. Hoe? Met in de ene hand het zwaard en in de andere hand de troffel: bidden en werken tegelijk. Daarbij mogen we opzien naar de Heere Jezus Christus die Zelf instaat voor het bouwwerk en er Zijn bloed voor gegeven heeft.

Na een ontspannen middag vertelde ds. J. Joppe uit Oud-Beijerland over het diaconaat aan de hand van Nehemia’s zorg voor de armen. Zoals het volk schouder aan schouder gebouwd had aan de muren van Jeruzalem, zo moest er ook binnen die muren naar elkaar worden omgezien. Nehemia is daarin een vooruitwijzing naar de Heere Jezus. Het kruis van Christus bestaat als het ware uit een verticale balk die wijst naar de verzoening met God, en een horizontale balk die wijst op de verbondenheid aan elkaar. Dat is het grote gebod: God liefhebben boven alles, en de naaste als jezelf.

Op zondagmorgen hebben we de dienst van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Ouderkerk aan de Amstel bezocht. Daarin ging ds. A. Versluis voor. Uitgangspunt waren de woorden ‘de vreugde des HEEREN die is uw sterkte’. Deze vreugde wordt voorafgegaan door verdriet over de zonde, omdat de wet die voorgelezen wordt niet is gehouden. Die Wet, het Woord van God, mag het zeggen over ons leven. Dat vraagt een eerbiedige luisterhouding opdat er berouw en bekering komt. En toch wordt aan deze mensen vreugde als een schuilplaats voorgehouden: de vreugde over een goede God en de gewillige Zaligmaker Jezus Christus. Die vreugde uit zich dan ook in een hartelijke verandering van het leven en gehoorzaamheid in het gaan met de Heere.

’s Middags was er gelegenheid om voor de dienst in de Hersteld Hervormde gemeente van Haarlem met elkaar te zingen. In de dienst die volgde, ging kand. T.A. Bakker voor. Hij bepaalde ons bij de waarde en de heiligheid van de sabbat. Wat is de dag des HEEREN ons waard? En sluiten wij als het ware de poorten van ons hart en leven voor alles wat de rust en de heiligheid van de zondag niet ten goede komt? Het is bij uitstek de dag die de HEERE voor Zichzelf opeist, om Zijn vreugde uit te delen. De HEERE is heilig en vraagt ons om Zijn dag te heiligen: werkelijk apart te zetten, vrij te maken voor de dienst aan Hem alleen.

|