Terugblik BSC 30+ 2020

Poster BSC 30+ 2020

Het was alweer de derde keer dat de Bijbelstudieconferentie 30+ plaatsvond. In een stormachtig Wijk aan Zee werd door de deelnemers nagedacht over de eerste brief van de apostel Petrus. Tussen de lezingen was er ruim gelegenheid voor ontmoeting en ontspanning.

Op vrijdagavond werd de eerste lezing verzorgd door ds. H. Korving uit Urk. Hij begon met een inleiding op de brief en schetste de achtergrond. Daarna liet hij vanuit hoofdstuk 1 zien hoe de Drieenige God Zelf hoop en uitzicht geeft. Die hoop is dat God de toekomstige erfenis bewaart voor de christen en de christen in het heden bewaart voor de erfenis. Daarmee werd de toon gezet.

Zaterdagmorgen sprak ds. P. Molenaar uit Lunteren over het slot van hoofdstuk 1 en het begin van hoofdstuk 2. Hij wees op de heiliging die bestaat in het spiegelen van je leven aan de wet. Dan blijkt dat er veel is dat we moeten afleggen. Aan de andere kant mag een christen drinken van de redelijke onvervalste melk van het Woord. Op die manier wordt op het fundament van de verzoening door Christus, het volk gebouwd als levende stenen om God de eer te geven in hun leven.

Na een ontspannen middag nam Herman Meijer van Hulp Vervolgde Christenen (HVC) ons mee naar India en Bangladesh. Hij liet ons met de ogen van vervolgde christenen naar 1 Petrus 4 kijken. Een ander leven kennen betekent vreemdelingschap. De kosten zijn hoog. Wat mag het ons kosten? Zijn ook wij bevrijd uit de afgoderij, vreemdeling op aarde, op weg naar een beter thuis?

Op zondagmorgen hebben we de dienst van de christelijke gereformeerde kerk in Ouderkerk aan de Amstel bezocht. Daarin ging ds. W.J. van Gent voor. Hij bediende het Woord vanuit 1 Petrus 2 en 3 onder het thema onderdanig leven. Hij hield ons voor wat onze plek ten opzichte van Christus is. Dat werpt ook licht op de plek van man en vrouw in en buiten het huwelijk. Hij ordent het leven vanuit de liefde. Laten we ons daarin door Hem gezeggen?

’s Middags was er gelegenheid om voorafgaand aan de dienst in de Hersteld Hervormde gemeente van Haarlem met elkaar te zingen. In de dienst die volgde, ging ds. P. den Ouden uit Katwijk voor. Hij preekte uit het slot van de brief. Daarin werd op de grote verantwoordelijkheid van de ouderlingen gewezen en de lijn doorgetrokken naar een ieder met verantwoordelijkheid voor een ander. Wij allen moeten ons onderwerpen aan God, Zijn vermaning ter harte nemen. Dan blijkt dat Gods vermaning ook vertroosting en bemoediging is. Want het is een aansporing om uit te zien naar de verschijning van de grote Herder der schapen die de onverwelkelijke kroon des levens uitreikt.

Foto's BSC 30+ 2020

Opnamen BSC 30+ 2020

|