Terugblik BSC 30+ 2019

Poster BSC30+ 2019 Jesaja

Voor de tweede keer is er een Bijbelstudieconferentie 30+ georganiseerd. In het prachtige Wijk aan Zee werd er met het maximale aantal deelnemers nagedacht over het Bijbelboek Jesaja. Tussen de lezingen was er ruim gelegenheid voor ontmoeting en ontspanning.

Op vrijdagavond werd de eerste lezing verzorgd door ds. M. Klaassen uit Arnemuiden. Hij begon met een inleiding op de profeet en het hele boek. Daarna liet hij vanuit Jesaja 1 zien hoe belangrijk het thema ‘recht’ is. God heeft een rechtszaak met Zijn verbondsvolk vanwege sociaal onrecht. Daarom wordt het oordeel aangekondigd, maar ook verlossing door recht. Hoe dat kan, blijft een open vraag tot Jesaja 53.

Zaterdagmorgen nam mevr. M.A. Buitink-Heijblom ons mee door de volkenprofetieën in Jesaja. De volken die genoemd worden, bestaan bijna allemaal niet meer. Toch zien we iets van hun houding in alle tijden terug bij anderen… en bij onszelf. Hoogmoed, eigendunk, goddeloosheid enz. zijn dingen waarmee we God tegenstaan. Maar de verrassing is dat de volken genodigd worden tot een stad waar heil te vinden is. Midden in de oordelen over de volken wordt het Evangelie verkondigd.

Na een ontspannen middag sprak ds. C.P. de Boer over Jesaja 35. Hij wees op de vraag die door het boek verweven zit: is de HEERE wel betrouwbaar? Dan gaat het zowel over Zijn oordelen als Zijn heil. De realiteit lijkt dat tegen te spreken. Door te spreken over de ‘vrijgekochten des HEEREN’ wijst Jesaja terug naar Gods handelen in de geschiedenis. Die loskoop en de losprijs wordt in Jesaja 53 toegespitst op één Persoon. Daar wordt het oordeel over Hem tot heil voor de Zijnen. Het kruis is een aanstoot en spot voor de wereld, maar hét bewijs van Gods trouw voor Zijn kinderen, en een gedurige bron van troost en vreugde.

Op zondagmorgen hebben we de dienst van de christelijke gereformeerde kerk in Ouderkerk aan de Amstel bezocht. Daarin ging ds. H.H. Klomp voor. Hij bediende het Woord vanuit Jesaja 53 en las daarbij ook Filippenzen 2. Christus is Kind geworden om de klappen van Gods recht op te vangen. Hij heeft geleden als Knecht en weet als geen ander wat de toorn Gods is. Maar Hij gaat op de plek van Zijn kinderen staan. Wonder van genade en ontferming! Deze lijdende Knecht, de Man van smarten, is de Koning der ere. Zijn weg liep van kruis naar kroon en haalt de Zijnen daarheen thuis. De vraag is of we Hem nodig hebben gekregen!

’s Middags was er gelegenheid om voor de dienst in de Hersteld Hervormde gemeente van Haarlem met elkaar te zingen. In de dienst die volgde, ging kand. A.J. Speksnijder voor. Hij bepaalde ons bij Jesaja 66 vers 5. Daar worden twee soorten mensen getekend: zij die beschaamd worden en zij die verheugd worden. Wie op uiterlijke eredienst en op eigen bijdragen rekent, komt beschaamd uit. Zij zijn rechtvaardig in eigen ogen. Maar wie arm is en voor het Woord Gods beeft, zullen tot hun vreugde en blijdschap God als Redder zien verschijnen.

Foto's BSC 30+ 2019

Opnamen BSC 30+ 2019

|