Op zoek naar aansluiting - ds. M.J. Kater over apologetiek
„God bestaat niet." „Jezus is niet de Zoon van God. Hij was gewoon een profeet." „De messias? Die moet nog komen." Wat moet je daar nu op zeggen? Ds. M. J. Kater, christelijk gereformeerd predikant en docent apologetiek aan de Theologische Universiteit in Apeldoorn, doet naar eigen zeggen een poging.
Op Mijn handen zijn niet van mezelf (PuntUit 14 december 2011)
Zijn collega's vroegen hem tijdens de schaft of hij op vrijdagavond een keer wilde meegaan naar een gokhal. „Nee", zei de jongen beslist. „Dat kan ik niet." Op de vraag waarom niet, antwoordde hij: „Ik heb geen handen." De mannen keken verbaasd. „Geen handen? En die dan?" Waarop de jongen zei: „O, deze? Die zijn niet van mij, maar van mijn Heere Jezus Christus."
"Uitleggen en laten zien" (EigenWijs - JBGG)
Als je een Bijbel pakt, heb je dynamiet in handen. Lees Romeinen 1: 16 maar. Daar wordt hetWoord van God getypeerd als een kracht Gods tot zaligheid. Letterlijk staat er voor 'kracht' in het Grieks 'dunamis'. Ons woord dynamiet zit erin, een ontplofbare stof. Het Woord van God is als dynamiet. Er schuilt een geweldige kracht in.
Getuigen om te overtuigen (RefDag)
Wat is de kern van het christelijk geloof? Vat die samen in twee minuten. Vervolgens in één minuut. Ten slotte in dertig seconden. Apologetiek op de reformatorische school. Leerlingen leren voor hun geloofsovertuiging uitkomen in het gesprek met andersdenkenden. Niet om te bewijzen dat de Bijbel waar is. Wel om te getuigen. Met als doel te overtuigen.
Grote behoefte aan toerusting (RefDag)
|