Bijbellezen

jongere bijbellezen 2

Uit een onderzoek dat is gehouden onder catechisanten blijkt dat zo'n 35% van de jongeren dagelijks persoonlijk Bijbel leest. Nog eens ⅓ van de jongeren doet dat soms, en een zelfde groep geeft aan zelden of nooit Bijbel te lezen. Reden voor ons om dit onderwerp eens voor het voetlicht te brengen! Waarom zou je Bijbellezen? Wat betekent het dat de Bijbel Gods Woord is? Hoe merk je dat de Heere ook vandaag nog door Zijn Woord spreekt? En hoe pak je dat nu aan, Bijbellezen of Bijbelstudie doen?

In het programma hebben jongeren een prominente plaats. Wanneer en hoe lezen zij in de Bijbel? Welke moeilijkheden ervaren ze? In een reportage vertelt Erwin Hout, die op zijn 19e door een ongeluk verlamd geraakt is, welke rol de Bijbel in zijn leven speelt. In het gesprek aan tafel wordt eerlijk doorgepraat en worden er tips gegeven voor Bijbelstudiemethoden, en manieren om met elkaar Bijbel te lezen. We bekijken of modernere middelen als een App ook bruikbaar en gewenst kunnen zijn.

Onder Kijk, Lees, Luister vind je meer achtergrondinformatie, variërend van extra reportages, een webseminar, toespraken en interessante artikelen en columns.

|