Lees je Bijbel (PuntUit 13 december 2011)
Derde lesuur. Je zucht onder het maken van een toets Engels. Tijdens de stilte: je tas trilt. Terwijl je aandacht bij de laatste vraag al weg is, loop je met de bel het lokaal uit. Snel dat sms'je lezen! Wie is het? Wat staat erin? Je kunt je nieuwsgierigheid haast niet bedwingen.
"Maak het Bijbelgedeelte tot je gebed" (EigenWijs - JBGG)
Als je een Bijbel pakt, heb je dynamiet in handen. Lees Romeinen 1: 16 maar. Daar wordt hetWoord van God getypeerd als een kracht Gods tot zaligheid. Letterlijk staat er voor 'kracht' in het Grieks 'dunamis'. Ons woord dynamiet zit erin, een ontplofbare stof. Het Woord van God is als dynamiet. Er schuilt een geweldige kracht in.
Algemene serie 'Bijbellezen'
Deel 1 - Bijbellezen moet je leren
Deel 2 - "Leren Bijbellezen begint in het gezin"
Deel 3 - Ds. Meeuse: "Lees de Bijbel bewust"
Jongeren serie 'Bijbellezen'
Deel 1 - Bijbellezen is doorzetten
Deel 2 - Bang voor vroomheid
Deel 3 - Praktisch Bijbellezen
Deel 4 - PuntUit - Bijbel het belangrijkste boek
|