Huisgodsdienst vraagt om ferme hand (Terdege)
Een werkdag van vijftien uur was voor een puriteinse vader eerder regel dan uitzondering. Ondanks de weinige vrije tijd die hem restte, besteedde hij met zijn gezin dagelijks twintig tot veertig minuten aan huisgodsdienst. Hoeveel reformatorische vaders in Nederland op de grens van 2010/2011 volgen dit voorbeeld?
Veel baat bij opvoedingskring (Terdege)
Opvoeden doe je niet alleen. Daar zullen de meesten het wel over eens zijn. Maar wie vraag je om raad als je niet weet wat je met je dwarse puberdochter aan moet of als je je zoon niet aan zijn huiswerkt kunt krijgen? En bij wie ga je te rade als je vragen hebt over de huisgodsdienst?
Vertrouwelijke omgang met God (Terdege)
"Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen." Het is de eerste reactie van ds. J.J. ten Brinke als het erom gaat kinderen te leren bidden. "We moeten ze het besef geven dat de Heere de levende God is; laat het voor onze kinderen niet te ontkennen zijn dat de levende Heere hun tijdelijke en eeuwige geluk werkelijk op het oog heeft, dat Hij Degene is bij Wie ze met alles van hun leven helemaal veilig zijn."
Serie RefDag over huisgodsdienst - Enquête LCJ
De christelijke gereformeerde jeugdbond presenteerde tijdens de bijeenkomst de uitkomsten van een enquête over de plaats van huisgodsdienst in gezinnen. In totaal werkten 324 jongeren mee aan het onderzoek. Alle deelnemers zijn bezoekers van de LCJ-jeugdcontactavonden. Uit het onderzoek blijkt dat in 80 procent van de gezinnen hardop wordt gebeden. Iets minder dan de helft van de ouders gebruikt een formuliergebed.
Serie RefDag over huisgodsdienst - deel 1: Hardop bidden voor een repetitie
Hardop bidden en danken bij het eten. Samen zingen met elkaar. Uit de kerk napraten over de preek. In veel gezinnen is dat niet vanzelfsprekend. Toch vindt Anne-Marie die zaken wel degelijk belangrijk. „Zo mag je als ouders toch een middel zijn om je kinderen bij de Heere Jezus te brengen."
Serie RefDag over huisgodsdienst - deel 2: Op zondagavond achter het orgel
Praten over huisgodsdienst. Doe je dat eigenlijk wel? Dirk Pieter Bijl (18) uit Ridderkerk reageert voorzichtig. „Het kan op mensen snel overkomen alsof je wilt laten zien wat je allemaal doet. Dat wil ik niet." Toch loopt de Ridderkerker niet weg voor een paar vragen over dit thema. „Ik merk dat er onder mijn leeftijdgenoten velen zijn die over dit onderwerp met vragen lopen.
Serie RefDag over huisgodsdienst - deel 3: Meeschrijven tijdens de preek
Huisgodsdienst. Zeker bij jongeren kan dat woord vragen oproepen. Wat houdt dat precies in? Bettinka de Vries (20) uit IJsselmuiden zal de term ook niet snel gebruiken. „Als je het hebt over thuis bidden, bijbellezen en zingen, komt dat anders over." De ouders van Bettinka gebruiken nooit formuliergebeden aan tafel. Ze doen altijd hardop een vrij gebed. „We zijn thuis met z'n zessen en het komt ook wel eens voor dat een van de kinderen eindigt met gebed. Dat gebeurt meestal spontaan."
Serie RefDag over huisgodsdienst - deel 4: Gesprek forceren heeft geen zin
Dick Gorter en zijn vrouw hebben vijf kinderen in de leeftijd van 8, 12, 16, 18 en 20 jaar. De manier waarop de oudere en de jongere kinderen met het geloof bezig zijn, is heel verschillend. „Het is moeilijk om met de oudsten in gesprek te raken." De twee ‘kleintjes' in het gezin maken aantekeningen tijdens de zondagse preek. Die komt daardoor ook bij hen over, merkt Gorter. Meeschrijven is echter niet verplicht. „We zetten er geen mes bovenop."
Serie RefDag over huisgodsdienst - deel 5: Verwaarlozen huisgodsdienst belangrijke oorzaak crisis
Twee boeken liggen er op tafel. Het dunne schreef hij zelf. Het dikkere is van Theodorus à Brakel. Die gaf het de titel "De trappen van het geestelijke leven" mee. Het hoofdstuk over huisgodsdienst heeft drs. M. van Campen bijzonder geraakt. „Als we veel aandacht besteden aan huisgodsdienst, is de Heere een vurige muur rondom onze gezinnen." "Hebben we nog oog voor de zegeningen die het beoefenen van de huisgodsdienst met zich meebrengt?" vraagt de hervormde predikant, verbonden aan de Christelijke Hogeschool Ede, zich af. "Kijk maar wat à Brakel ervan zegt: Het is een middel waardoor onbekeerden genade kunnen ontvangen en mensen die de Heere vrezen Hem meer en meer kennen."
"Opwekking begint in gezin rond de Bijbel" (Refdag)
Het houden van huisgodsdienst is geen garantie dat kerkverlating ons huis voorbij zal gaan. Het is wel een poging om onze gezinnen te bewaren bij de dienst van God.
Nooit te jong voor huisgodsdienst (RefDag)
Huisgodsdienst lijkt steeds meer uit de gratie te raken. Maar niet bij iedereen. Leo en Esther Moret uit Sleeuwijk en Arco en Janine de Bakker uit Sliedrecht zien het als een belangrijke taak om dagelijks met hun kinderen te bidden, te lezen en te zingen. „Je kunt er niet te vroeg mee beginnen." De twee echtparen maken dagelijks tijd vrij voor wat heet "huisgodsdienst". De term lijkt veel te suggereren, maar feitelijk gaat het vooral om in gezinsverband over God te spreken, en dat op kinderlijke manier.
Dagelijkse gezinsgodsdienst - dr. J.R. Beeke
"Het onderwerp dat ik u deze ochtend wil voorstellen, is nog een van de spaken in het wiel, in de naaf van ware opwekking. Overal waar er ware opwekking is geweest, was er ook een opwekking van de gezinsgodsdienst. En omgekeerd: gewoonlijk, wanneer God een opwekking zendt, verwekt Hij vooraf een godzalige bezorgdheid in gezinnen, zodat zij samen godsdienstoefening houden en samen Gods aangezicht zoeken. Dit is, geloof ik, heden ten dage in de kerk van Jezus Christus misschien wel het meest verzuimde middel voor gemeentegroei."
Chaos rond de maaltijden (1) (Kerkblad voor het Noorden)
"Ik sta op tafel in een (nog) gloeiende pan, samen met de andere aardappels. Naast ons staat een pan die nog net zo gloeit als wij, waar de bloemkool in zit. Ook het vlees staat op tafel. Om ons heen is de tafel gedekt voor vier personen. Ik zie dat moeder en zoon al zitten, maar waar de rest blijft is niet duidelijk. Moeder stelt voor om maar vast te beginnen. Ze zijn even stil en beginnen vervolgens de aardappelen rondom mij op te scheppen. Ook uit de andere pannen wordt opgeschept. Nu het deksel van de pan is begin ik het een beetje koud te krijgen..."
Chaos rond de maaltijden (2) (Kerkblad voor het Noorden)
De vorige keer heb ik geschreven over de veranderende maatschappij, die een grote invloed heeft op het gezinsleden. In de 19e eeuw waren de gezinsmaaltijd den vooral onderdeel van de disciplinerende en de opvoedende taak van de ouder (tafelmanieren en eetgewoonten bijbrengen en andere vormen van socialisatie). Later werd de gezinsmaaltijd meer een sociaal gebeuren. De maaltijd werd een plaats waar kinderen en ouders hun dagelijkse ervaringen konden delen, een plek om te praten en te genieten. Een plek waar ouders een veilige basis aan hun kinderen kunnen bieden.
|