Voorkomen van groter drama (RefDag)
Verdriet, boosheid, onzekerheid, zorgen. Het zijn de logische reacties van kinderen van wie de ouders gaan scheiden. Om nog meer schade te voorkomen, bieden de hulpinstellingen Eleos en SGJ drie cursussen aan: voor kind, ouders en grootouders.
Een scheiding is op zichzelf al een ramp, maar het drama wordt nog groter als de kinderen vervolgens psychische problemen krijgen.
Huilen om je ouders (RefDag)
"Wat doe je als je vader en je moeder uit elkaar gaan?" Over die vraag had Marloes (14) nooit nagedacht. Niet nodig, vond ze, want haar ouders hielden van elkaar. Tot haar vader zich vreemd begon te gedragen. "Hij deed kortaf, hij kwam minder thuis en we gingen nooit meer samen weg als gezin."
Echtscheiding kleurt het leven van kinderen (RefDag)
De één zag zijn ouders uiteengaan toen hij nog heel jong was, een ander toen hij al niet meer thuis woonde. Soms kwam de scheiding onverwachts, soms hing die al jaren in de lucht. Maar altijd had ze gevolgen voor de kinderen. "Uit elkaar" vertelt hún verhaal.
Blijven papa en mama wel van mij houden? (RefDag)
Verdriet, onzekerheid en boosheid, maar ook een negatief zelfbeeld en problemen met relatievorming. De impact van een scheiding op kinderen is groot. De organisatie 'Kind en Echtscheiding' streeft ernaar de schade zo veel mogelijk te beperken.
Les in zelfverloochening (Terdege)
Met steeds meer echtscheidingen, ook in de gereformeerde gezindte, neemt de roep om hulp van derden toe. Mediation, coaching en andere vormen van bemiddeling kunnen ernstige (psychische) schade bij kinderen voorkomen. Het vraagt een emotioneel offer van de ruziënde ouders. "Je moet over jezelf heen kunnen stappen."
Gelijk een vader... - Geertje Fokkema (De Wekker)
"... zich ontfermt over de kinderen, ontfermt Zich de HEERE over degenen die Hem vrezen." Met een sprekende vergelijking zingt de dichter van Psalm 103 over Wie de Heere is. Net zoals een vader voor zijn kinderen zorgt, wil de Heere vol liefde zorgen voor hen die Hem vrezen, eerbiedig liefhebben. Beeldende taal gebruikt de dichter, eenvoudig en begrijpelijk voor een ieder. Een ieder? En als je vader nu eens níet vol liefde voor jou gezorgd heeft? Kun je deze woorden dan ook begrijpen, of zelfs meezingen?
De gevolgen van echtscheiding voor een kind - De Hoop GGZ
Elise groeit op in een gezin met vijf kinderen. Ze wordt christelijk opgevoed. Haar vader heeft een hoge functie in het bedrijfsleven. Haar moeder zorgt voor de kinderen. Als Elise een jaar of tien is, voelt ze dat er ‘iets' verandert binnen het gezin. Ze kan dat gevoel dan nog niet plaatsen. Een aantal jaren later wordt duidelijk dat ze het wel degelijk bij het goede eind had. Als Elise negentien is, gaan haar ouders uit elkaar.
Scheiden doet lijden - vooral bij kinderen - De Hoop GGZ
Eén op de drie huwelijken eindigt in een echtscheiding. Bij deze scheidingen zijn in Nederland jaarlijks tussen de 50.000 à 60.000 kinderen betrokken. Hoewel volwassenen de zogenaamde "happy divorce" in het leven hebben geroepen, komt die in de praktijk niet zo vaak voor. Bovendien is voor een kind een scheiding nooit "happy". Dat is altijd het kind van de rekening.
Kind en echtscheiding: loyaliteitsconflicten - De Hoop GGZ
Dertig procent van de kinderen die worden aangemeld voor hulp bij de kinder- en jeugdzorg van De Hoop, komt uit een echtscheidingssituatie. Meestal is een deel van hun klachten terug te leiden tot de echtscheiding of de aanloop naar de scheiding toe. Een probleem waar ieder kind uit een echtscheidingssituatie mee te maken krijgt, zijn loyaliteitsconflicten.
Wij spraken met Gerdien Blom, psycholoog bij de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van De Hoop. We vroegen haar wat deze conflicten inhouden én wat wij als christenen kunnen betekenen voor kinderen die geconfronteerd worden met de echtscheiding van hun ouders.
Kinderen van gescheiden ouders: wat kunt u voor hen doen? - De Hoop GGZ
Ik spreek Rick (11) tijdens een voorlichting op een tienerclub. Hij is in tranen omdat hij wordt gepest. Ik knoop een gesprekje met hem aan en na een tijdje komt het hoge woord eruit. "Mijn ouders zijn gescheiden en mijn vader heeft een nieuwe vriendin. Er is altijd ruzie in huis. Het is vast mijn schuld, want alles is toch mijn schuld?" Als ik hem vraag of hij iemand kent bij wie hij af en toe even zijn hart kan luchten, zegt hij: "Er is een tienerleider die ik wel aardig vind. Maar verder heb ik niemand om mee te praten."
Interview met Linda Klein: Laat ze van beide ouders houden! - Aan de Hand
Het blijkt voor ouders een enorme opgave om op redelijke voet afspraken te maken over de kinderen na een echtscheiding, zegt Linda Klein, orthopedagoog en kinder- en jeugdpsychotherapeut. "Neem voor en na de scheiding een wilsbesluit: ik wil dat mijn kind een vader en een moeder heeft."
Kinderen krijgen echt een knauw als ouders scheiden - Bijlage OptiMent/Eleos bij 'Aan de Hand'
De ouders van Floor en Niels zijn gescheiden. Daarom hebben ze meegedaan aan de cursus ‘Jij en scheiding' van OptiMent en SGJ. Floor (10): "Ik heb veel geleerd tijdens de cursus. Bijvoorbeeld hoe ik aan anderen kan laten zien hoe ik me voel." Niels (9): "Na de cursus was ik minder verdrietig."

Preventieve zorg voor jongeren van gescheiden ouders - OptiMent (afstudeerproject, samenvatting)
Per jaar worden naar schatting 70.000 kinderen geconfronteerd met de scheiding van hun ouders. Meer dan de helft van hen is tussen de 10 en de 18 jaar. Scheidingskinderen vertonen gemiddeld zowel negatieve gevolgen op korte en middellange als op lange termijn. Zij scoren lager op algemeen welbevinden, hoger op delinquentie, agressie en het gebruik van sigaretten en drugs. De kans dat ze zelf gaan scheiden is dubbel zo groot. Ongeveer 30% van de scheidingskinderen heeft problemen t.o.v. 15% van alle kinderen (Spruijt & Kormos, 2010).

N.B.: dit 'artikel' bevat alleen de samenvatting en de inhoudsopgave; de complete afstudeerscriptie kan worden opgevraagd bij OptiMent, onderdeel van Eleos (info@optiment.eleos.nl of 088-1263000).

|