Verlangen naar rijkdom

Poster JAplus16 2018

In het Oude Testament wordt rijkdom als een zegen van God gezien. Maar er wordt ook gewaarschuwd voor de gevaren van rijkdom. Hoe kunnen wij goed kunnen omgaan met onze tijd en met ons geld, zodat we onze rijkdom kunnen delen met anderen?

Deze vragen staan centraal op het komende +16 Jeugdappel op D.V. zaterdagmiddag en –avond 13 oktober 2018. Samen met jou denken we dan na over het thema ‘Verlangen naar rijkdom’.

|