Programma Jeugdappel +16

Ongekend groot en toch dichtbij

Middagprogramma
15:15
15:3016:30
17:30

Avondprogramma
19:00
20:00
20:30


20:55
21:00


Inloop
Opening
Openingsappel Ongekend groot
Spreker: ds. M. Messemaker

Start 1e workshopronde
Pauze met gratis warme maaltijd


Start 2e workshopronde
Plenair avondprogramma
Slotappel En toch dichtbij
Spreker: ds. K. Hoefnagel

Sluiting
Hapje & drankje

|