'God is ongenaakbaar, door Christus benaderbaar'

Terugblik Jeugdappel +16 over 'Ongekend groot en toch dichtbij'

2019-1703 Jeugdappel +16 Poster

Zaterdag 26 oktober vond in Aalsmeerderbrug het 45e Jeugdappel +16 plaats. Er waren twee lezingen, diverse workshops en de afsluiting van de landelijke actie.

Met honderden jongeren kwamen we bij elkaar en dachten na over het thema ‘Ongekend groot, en toch dichtbij.’ Jeugdwerkadviseur Dirk van Horssen opende de dag met een gebed en een schriftlezing uit Openbaring 1:9-18. In dit gedeelte wordt het dagthema zichtbaar. Christus verschijnt aan Johannes en Johannes valt als dood aan zijn voeten. Vanwege zijn zonde had Christus hem moeten verdoemen, maar Hij kwam dichtbij, legde Zijn rechterhand op hem en zei: “Vreest niet.”

Intro
Voorafgaand aan het openingsappel werd er een film vertoond, met adembenemende beelden uit Gods schepping: het uitgestrekte heelal, watervallen, bossen en bergen, maar ook prachtige dieren. Ondertussen werd het lied ‘In de hemel is de Heer’, gezongen. Een loflied op Gods grootheid en goedheid. 

Ds. Messemaker vertelde in zijn appelwoord over Carl Gustaf Boberg, de schrijver van het lied ‘Hoe groot zijt Gij’. Op een dag schuilde hij voor het onweer, dat maakte zo’n diepe indruk op hem, dat hij, toen hij thuiskwam schreef hij de bekende woorden: ‘O Heer mijn God, wanneer ik in verwondering, de wereld zie die U hebt voortgebracht.’ Maar niet alleen de schepping spreekt over Gods grootheid, ook over wat Hij in Christus doet. “Als we zien wie God werkelijk is, kunnen we dan wel dichtbij komen? Je zou maar oog in oog staan met Hem, de Heilige. Wie kan God zien en leven?” In het slot verwees hij alvast naar het tweede deelthema: “Een klein mens mag het bij Hem uithouden, door het kruis van Jezus Christus. God is ongenaakbaar, en door Christus wordt Hij benaderbaar.”

Na het appel volgde de eerste workshopronde, waarbij keuze was uit zeven workshops. In de pastorale workshop werden Gods deugden en eigenschappen besproken, naar aanleiding van psalm 86. In de muzikale workshop leerden vele jongeren vierstemmig het lied ‘Hoe groot zijt Gij’. Tijdens een workshop over de werken van Bunyan. In de creatieve workshop gingen jongeren op een praktische manier aan de slag met het thema. Er was ook een workshop met Bijbelstudie, waarin iets werd getoond over de zorg van God tijdens de woestijnreis, waarin Hij ook ongekend groot was, maar toch dichtbij. In een andere workshop werd gekeken naar het wonder van het menselijk lichaam, hoe wonderlijk wij gemaakt zijn. In de zevende workshop moesten de jongeren op zoek naar het antwoord op de vraag: ‘Waarom geloof je in God?’

Na de eerste workshopronde volgde er een lange pauze, waarin de aanwezigen langs de frietkraam konden, voor een bakje friet en een snack. Ook was er voldoende gelegenheid voor ontmoeting en gezelligheid. Na de pauze volgde er een tweede workshopronde.

Om 20:00 uur kwam iedereen weer bij elkaar in de zaal, voor de afsluiting van de Landelijke actie. Door middel van een belspel kon er een taart gewonnen worden, waarop het eindbedrag van de actie vermeld stond. Maar liefst €88.060,59 werd opgehaald, waardoor er een Bijbelbus aangeschaft kon worden, die gebruikt gaat worden voor straatevangelisatie, er kunnen 5 jaar lang kinderbijbels uitgedeeld worden in Kerkrade en voor een online platform met Bijbelverhalen kunnen 15 verhalen worden gerealiseerd. De andere helft van de opbrengst is bestemd voor het kinder- en jeugdwerk van het LCJ.

In het slotappel sprak ds. Hoefnagel over ‘Toch dichtbij’. Hij wees op Gods beloften. “De HEERE komt als een belovend God. Alles in de wereld heeft een prijs en als je doorgaat, kost het je je leven. Maar voor wat God geeft, is al betaald. De allerhoogste prijs: het leven van de Zaligmaker.” Ook wees hij op de doop: “God kwam al naar je toe, toen je nog maar een kleine baby was. Hij wist toen al wat je nodig had: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.”

Ds. Hoefnagel besloot de dag met gebed, waarna de dag werd afgesloten met het zingen van het lied: ‘Hoe groot zijt Gij’. Hierin zongen de groepen die de muziekworkshop hadden gevolgd, vierstemmig de coupletten en de zaal volgde met het refrein. Ook het laatste couplet, zong iedereen uit volle borst mee: “Als Christus komt, met majesteit en luister, brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn. Dan zal ik, vol aanbidding, voor Hem buigen en zingt mijn ziel: ‘O Heer, hoe groot zijt Gij!”


Bekijk ook de korte impressie die Puntuit maakte.

Terugblik Jeugdappel +16 -- 2019

|