'God is de eigenaar van alles wat ik krijg'

Terugblik Jeugdappel +16 over 'Verlangen naar rijkdom'

Poster JAplus16 2018

Zaterdag 13 oktober vond in Aalsmeerderbrug het Jeugdappel +16 plaats over het thema ‘Verlangen naar rijkdom’. Er waren twee lezingen, diverse workshops en de lancering van de landelijke actie.

“Wat is het moeilijk om in onze rijkdom, met drie broden in de vriezer, ons afhankelijk te voelen van God.” Dat zei LCJ-jeugdwerkadviseur Marieke Griffioen in haar introductie bij het thema ”Verlangen naar rijkdom”. Ze wees op Jezus, Die Zijn rijkdom in de hemel weggaf om mens te worden.

Geldduivel
Vervolgens luisterden de honderden jongeren naar Ed van Hell, directeur van Stichting Ontmoeting. Hij sprak over het thema ‘Genieten van goed’. “Je vindt in de Bijbel niet zo vaak de tegenstelling tussen God en de satan”, zei hij. “Natuurlijk weten we dat er twee rijken zijn, het rijk van God en het rijk de duisternis. Die twee worden in de Bijbel niet zo sterk tegen elkaar uitgespeeld, behalve als het gaat over God en de mammon. Dan staan ze lijnrecht tegenover elkaar. De Schrift zegt: Je kunt niet God dienen en de mammon. Het woord ‘mammon’ betekent geld of rijkdom. De Willibrordvertaling vertaalt het woord zelfs met de ‘geldduivel’.”

Ook noemde hij twee manieren om met geld om te gaan: je kunt er van genieten of het vermeerderen. ”Als ik het vermeerder dan ben ik de eigenaar en wil ik gewoon steeds meer. Als ik er echter van geniet, dan besef ik: God is de eigenaar van alles wat ik krijg. Dus Hij is eigenaar van mijn geld, mijn tijd, mijn gezondheid, mijn huis en noem maar op. En ik ben rentsmeester; ik ontvang het en mag het weer teruggeven. Ik leg uiteindelijk verantwoording af over hetgeen ik krijg.”

Daarnaast waren er acht verschillende workshops waar de jongeren in twee ronden op allerlei manieren met het thema bezig waren, zo waren er de workshops ‘Mijn naaste als slaaf?’, ‘Zing van verlangen’ en ‘Geestelijk rijk in de praktijk’.

‘s Avonds werd de Landelijke Actie ‘Getuigen gevraagd’ gelanceerd. Er wordt de komende tijd actiegevoerd voor vier doelen: stichting Sjofar, het platform Evangeliestek, stichting Een boodschap voor Kerkrade en het LCJ. Alle jongeren kregen een ‘Blijde Boodschapbandje’ meer naar huis: dat is een bandje met vijf kleuren waarmee je eenvoudig het Evangelie kunt vertellen. Zie voor meer info over de landelijke actie www.getuigengevraagd.nu.

Dwaasheid en gekkenwerk?
Het slotappel werd gedaan door ds. A.D. Fokkema, naar aanleiding van Mattheüs 6:19-21. Hij begon met een indringend verhaal over vijf jonge zendelingen die in begin 1956 het Evangelie wilden vertellen aan een vijandige indianenstam. De vrouwen van de zendelingen luisterden mee via een radioverbinding. In eerste instantie leek het goed te gaan, maar plotseling werd het stil aan de andere kant van de radioverbinding. Een vliegtuig ging op onderzoek uit. Al snel bleek dat alle vijf de zendelingen waren vermoord door de indianen.

Ds. Fokkema: “Ze wisten dat het een moordzuchtige stam was. Waarom gingen ze er dan toch naartoe? Dat was uit liefde voor God en uit gehoorzaamheid aan Christus. Is dat geen dwaasheid? Is dat geen gekkenwerk? Jim Elliott, één van de vijf zendelingen, zei eens toen hij nog leefde: “Je bent geen dwaas als je opgeeft wat je niet kunt behouden, om daarmee te winnen wat je niet kunt verliezen.”

“Van die hemelse schatten geldt nou dat ze je hart echt gelukkig maken, dat je er werkelijk blij van wordt, dat je er zekerheid op bouwen kunt voor de toekomst. Dat is echte rijkdom! Een hart dat schatten zoekt in aardse rijkdom wordt zelf door verderf aangetast. Maar een hart dat eeuwige schatten zoekt, ontvangt ook de schat van het eeuwige leven.”


Bekijk ook de korte impressie die Puntuit maakte.

 

Terugblik Jeugdappel +16 -- 2018

|