Ongekend groot en toch dichtbij

Het centrale thema 'Ongekend groot en toch dichtbij' wordt uitgewerkt aan de hand van twee lezingen en zeven workshops.

Eerste lezing: Ongekend groot
Spreker: ds. M. Messemaker

God is ongekend groot. Wij kunnen niet bevatten hoe groot Hij is. Deze God is almachtig, eeuwig en onze Schepper. Wij als mensen zijn ten opzichte van Hem nietig. Wat betekent het voor mij dat God zo groot is? Dat Hij jou geschapen heeft? Dominee Messemaker denkt met ons na over onze ongekend grote God.

Tweede lezing: 'En toch dichtbij'
Spreker: ds. K. Hoefnagel

In de eerste lezing ontdekken we hoe groot God is. Maar deze God is ook heel dichtbij. Zijn Woord, de Bijbel, staat vol met beloften voor ons als mensen. Deze beloften heeft Hij gegeven om voor ons te zorgen. Wat betekenen deze beloften voor jou? Hoe kan je deze beloften toepassen in je dagelijkse leven?

|