Workshops

Hier vind je meer informatie over de verschillende workshops die gegeven zullen worden, in twee rondes. Schrijf je snel in, want vol = vol! 

1. Pastorale workshop rond Psalm 86
Workshopleider: ds. K. Hoefnagel

In Psalm 86 prijst de dichter God om sommige van Zijn eigenschappen. Het eerste wat hij noemt is Gods goedheid, uitkomend in Zijn vergevensgezindheid. Hij eert God om Hem als zodanig aan te roepen (de verzen 1 tot en met 7).

Vervolgens looft de dichter God om Zijn grootheid en macht, in het doen van grote heilswerken. Ook heidenen zullen de ware God erkennen. Omdat God het waard is om gediend te worden bidt David: vers 11 (de verzen 8 tot en met 11)

David leerde de HEERE kennen in Zijn barmhartigheid, geduld en goedertierenheid (vers 15) en doet daar te midden van allerlei beproevingen een beroep op (de verzen 12 tot en met 17).


2. Zingt en prijst Zijn Naam!
Workshopleider: Gerben Glasbergen

Soms is het heerlijk om even een uurtje te zingen naast alles wat tijdens het Jeugdappel op je afkomt. Muziek spreekt, waar woorden vaak tekortschieten. Zingen bindt samen en het is fijn om met elkaar God te loven. Tijdens deze zingworkshop gaan we een meerstemmig lied instuderen. Zing je mee? Tot dan!


3. Stapstenen in het moeras
Workshopleider: dhr. H. van Grol

Vanuit de bekendste werken van de Engelse prediker John Bunyan hopen we na te denken over de grootheid van God en Zijn bereidheid om mensen tot Zich te roepen en door Christus hun zonden te vergeven. We volgen de pelgrims uit de Christenreis en de Christinnereis. En we leven mee met de burgers van Stad Mensenziel in Bunyans Heilige Oorlog. In Christus worden Zijn beloften voor de pelgrims ja en amen en is er hoop middenin het moeras van zonden en ongerechtigheid. Met de koorden van veroordeling om de hals spreekt El Shaddai hen vrij en geeft hen gratie!


4. Creatieve workshop bloemschikken
Workshopleider: Joke Overduin

Het is prachtig om met producten uit de natuur aan de slag te gaan. In deze producten komt vaak Gods grootheid zo mooi naar voren. Tijdens deze workshop gaan we aan de slag met bloemen om uiteindelijk naar huis te gaan met een mooi bloemstukje!


5. Bijbelstudie rond de woestijnreis
Workshopleider: ds. A. Brons

Tijdens het Loofhuttenfeest gaat Israël terug naar het leven tijdens de woestijnreis. Niet alleen in gedachten, maar ook door weer even te gaan wonen in een tent/loofhut. Door het dak daarvan heen moet je de hemel kunnen zien. Zo beleef je je kwetsbaarheid, maar juist daarin kan God zo nabij zijn...


6. Wonder van het menselijk lichaam
Workshopleider: mw. A. Hoek - van Kooten

Wist je dat je wel bijna 100.000 km bloedvaten in je lichaam hebt? Dat je nieren dag en nacht je bloed filteren en ervoor zorgen dat de totale hoeveelheid vocht in je lichaam hetzelfde blijft of je nu veel of weinig drinkt? En het lijkt allemaal vanzelf te werken, terwijl het allemaal zo bijzonder in elkaar zit. We gaan mopperen als iets in ons lichaam het niet goed doet, bijvoorbeeld als je hoofdpijn hebt maar we zijn zelden dankbaar als alles het wel doet. Je hebt dit lichaam als eenmalig geschenk van God ontvangen. Belangrijk ook om er dan goed mee om te gaan. Eerlijk gezegd vind ik wel eens dat er binnen het Christendom te gering over het lichaam wordt gedacht. Dat is niet Bijbels. Bovendien wil de Heilige Geest in ons lichaam wonen (1 Kor, 6 vers 19).


7. Vanbuiten anders dan vanbinnen
Workshopleider: Patrick van der Zee

Prachtig dat je tijd hebt om dit te lezen! Mijn naam is Patrick en zoals je kunt zien aan de foto werk ik in het leger. Verder verklap ik nog niet zoveel over mezelf. We kennen elkaar niet, maar mag ik je wat vragen? Waarom ga jij naar de kerk? Waarom geloof jij in God? Denk je hier wel eens over na? Ja? Prachtig!

Want ik dacht over deze dingen nooit na. Het deed me niks. Moest ik niks van hebben. Totdat....! Totdat wat, denk je misschien? Ja, dat vertel ik je graag persoonlijk! Zie ik je op het Jeugdappel?!

|