Weet je het zeker?

Poster_KPC-B_2018

Zeker weten, wanneer doe je dat? De Heidelberger Catechismus zegt over geloven dat het een stellig weten of kennis is waardoor je Gods Woord voor waar houdt. Blijkbaar kun je het dus zeker weten. Opvallend is wel dat het geloof gewerkt wordt door de Heilige Geest, als gave van God. Een vast vertrouwen in Gods genadige ontferming door het offer van Jezus Christus, ook voor jou!

Maar daarvan belijdenis doen, is dat nodig? En hoe dan? Oftewel; Belijdenis doen van het christelijk geloof, weet je het zeker?

Over die vraag denken we na tijdens de conferentie over belijdenis doen. Van harte welkom, meld je aan, of geef het door! Of je er nu veel of weinig over nagedacht hebt, of dat je misschien zelfs al belijdenis hebt gedaan.

We denken in twee deelthema's na over het doen van belijdenis. Aan de ene kant de Bijbelse uitleg en aan de andere kant de praktijk rond belijdenis doen. Daarbij is volop ruimte om je vragen te stellen!

 

"Wat mij het meest geraakt heeft is dat belijdenis doen niet draait om 'kijk mij eens geloven', maar: Zie hoe genadig God is dat Hij vergeving van zonden en eeuwig leven geeft."

De conferentie wordt gehouden op D.V. 23 juni 2018 in de CGK van Meerkerk. We beginnen om 9.30 en de dag duurt tot 17:00. Tussendoor is er volop ruimte voor ontmoeting en gesprekken. Ook voor eten en drinken wordt gezorgd.

De kosten bedragen €30,- p.p. (zowel werkenden als studenten); vrijwilligers krijgen 25% korting op de gewone prijs en betalen dus €22,50.

Het bezoeken van de Kruispuntconferentie Belijdenis is een mooie manier om samen met andere jongeren na te denken over het doen van belijdenis!

|