Belijdenisconferentie

IMG_8574

Zeker weten, wanneer doe je dat? De Heidelberger Catechismus zegt over geloven dat het een stellig weten of kennis is waardoor je Gods Woord voor waar houdt. Blijkbaar kun je het dus zeker weten. Opvallend is wel dat het geloof gewerkt wordt door de Heilige Geest, als gave van God. Een vast vertrouwen in Gods genadige ontferming door het offer van Jezus Christus, ook voor jou!

Maar daarvan belijdenis doen, is dat nodig? En hoe dan? Oftewel; Belijdenis doen van het christelijk geloof, weet je het zeker?

Over die vraag denken we na tijdens de conferentie over belijdenis doen. Binnenkort is de nieuwe datum bekend en kun je je hiervoor weer aanmelden.

|