Gelóóf jij Hem?

IMG_1676

Is dat eigenlijk wel van deze tijd, geloven... en belijdenis doen? Je volgt al heel wat jaren catechisatie, maar belijdenis doen... is dat nou iets voor mij? Misschien denk je er nauwelijks over na, of heb je juist heel veel vragen rond het doen van belijdenis, verlang je er misschien wel naar. Tijdens de belijdenisconferentie denken we er samen over na. Welkom!

Elk jaar organiseren we deze dag voor alle jongeren die nadenken over het doen van belijdenis of al belijdenis hebben gedaan. Ben je zo iemand of ken je zo iemand? Meld je aan, of geef het door!

We denken in twee deelthema's na over het doen van belijdenis. Aan de ene kant de Bijbelse uitleg en aan de andere kant de praktijk rond belijdenis doen. In de ochtend gaan we in op de vraag 'Van deze tijd?' en in de middag gaan we met jou in gesprek over het thema 'Ja ik geloof, maar kom mijn ongelovigheid te hulp!'. Daarbij is er genoeg ruimte om je vragen te stellen!

"Wat mij het meest geraakt heeft is dat belijdenis doen niet draait om 'kijk mij eens geloven', maar: Zie hoe genadig God is dat Hij vergeving van zonden en eeuwig leven geeft."

De conferentie wordt gehouden op D.V. 23 juni 2018 in de CGK van Meerkerk. We beginnen om 9.30 en de dag duurt tot 17:00. Tussendoor is er volop ruimte voor ontmoeting en gesprekken. Ook voor eten en drinken wordt gezorgd.

De kosten bedragen €30,- p.p. (zowel werkenden als studenten); vrijwilligers krijgen 25% korting op de gewone prijs en betalen dus €22,50.

Het bezoeken van de Kruispuntconferentie Belijdenis is een mooie manier om samen met andere jongeren na te denken over het doen van belijdenis!

|