Naspreken wat God zegt

Terugblik belijdenisconferentie 22 juni

IMG_8574

"In het Koninkrijk van God moet er niets! De Heere God zit er niet op te wachten dat je onder dwang in welke vorm dan ook belijdenis doet. De dienst van de Heere is een liefdedienst." Zo stelt ds. Simons op de belijdenisconferentie in Meerkerk. Zo’n 40 jongeren brengen zaterdag 22 juni in Meerkerk door om na te denken over belijdenis doen.

In de ochtend ontmoeten de jongeren elkaar in de hal van de kerk. Terwijl ze genieten van koffie, thee of iets fris, maken de deelnemers kennis met elkaar. Om kwart voor 10 is het tijd om te beginnen. Tijdens de opening staan een gedeelte uit Efeze 2 en Handelingen 8 centraal. Enerzijds gaat het over de gave van het geloof en anderzijds de eenvoud van de belijdenis van de Moorman.

Hij kreeg zicht op het werk van Christus. De vraag is: 'Van wie verwacht jij het?' Juist in een tijd van 'zelf presteren' is het belangrijk om zicht te krijgen op Christus en het leven verwachten van Hem alleen. Belijdenis doen is dan ook geen medaille ontvangen of een diploma omdat je het zelf zo goed hebt gedaan, maar zien op Jezus en leven in Zijn afhankelijkheid.

Ds. Simons gaat tijdens de eerste lezing in op het deelthema: 'Belijdenis doen van het christelijk geloof'. "Belijdenis doen is naspreken wat God zegt. Hij legt dat Woord aan de poort van je hart. Durf jij als het zo dichtbij komt nee te zeggen? Kies heden wie je dienen wilt!" Na deze oproep stelt ds. Simons nog enkele dringende vragen: "Geloof je net zoals de duivel? Gewoon dat 't waar is wat de Bijbel zegt? Of gaat 't dieper? Geloof je dat je verloren bent zonder Jezus? Heb je de Heere Jezus elke dag nodig? Leef je met en voor Hem?" Na de lezing gaan de jongeren in groepen uiteen en denken met elkaar na over dit eerste deel. Het is fijn om met leeftijdsgenoten hierover te spreken.

De morgen wordt afgesloten met een heerlijke Chinese maaltijd waarna we het middagdeel starten met het zingen van een aantal liederen. Daarna worden diverse stellingen bij het thema vurig verdedigd vanuit de voor- en tegenpartij in het Lagerhuisdebat.

Voordat we verder gaan met de tweede lezing, door ds. Van der Toorn, is het eerst tijd voor een pauze.

Ds. Van der Toorn start met een statement bij het tweede deelthema: 'Ik geloof, maar kom mijn ongelovigheid te hulp'. "Geloven is niet naar binnen kijken. Dan red je het niet. Nee naar Boven kijken; alles van de Heere verwachten," zegt ds. Van der Toorn. "Je ja-woord heeft betrekking op alles van je hele leven! Je zegt niet ja voor de kerk en op zondag en bijvoorbeeld dinsdag. Je ja is ja voor 100%." Het is nogal wat, maar we hoeven het niet alleen te doen. "Jullie geloof mag zich richten op de Heere Jezus! Hij wordt genoemd: de Voleinder van het geloof!"

In groepjes praten de jongeren door aan de hand van een aantal vragen en stellingen. Rond 17.00 wordt de conferentie afgesloten. Kees van Vianen spreekt nog enkele woorden. "Zoek Jezus veel, zoek Jezus vroeg, wie Jezus heeft, die heeft genoeg."

Belijdenisconferentie juni 2019

Opnamen Belijdenisconferentie 2019

|