Programma KPC Huwelijk

8.45
9.00
9.20
Inloop met koffie
Opening
Kennismaking
10.00
10.45
11.00
Huwelijk en gezin in Bijbels licht
Pauze
Vragenbespreking
11.30Communicatie in je relatie!
13.00
14.00
Chinees buffet
Pauze (met boekentafel en ontspanningsmoment)
15.00
16.30
Seksualiteit, een kostbaar geschenk!
Pauze
16.45

17.45
Mannen onder elkaar
Vrouwen onder elkaar
Pauze
18.15

19.15
Broodmaaltijd (Met fragmenten 'Uit het leven gegrepen')
Afsluiting conferentie
|