40-dagen-tijd

« Terug naar overzicht

40-dagen-tijd

Vandaag is de eerste week van de 40-dagen-tijd verstreken. Ik hoor van verschillende mensen dat ze er druk mee zijn. Ze vasten.
Tegenwoordig wordt de vastentijd heel verschillend ingevuld. De een drinkt veertig dagen geen koffie, een ander onthoudt zich van sociale media en weer een ander maakt geen gebruik van de auto. Opvallend daarbij is dat het op verschillende manieren wereldkundig wordt gemaakt. De offers die gebracht worden (en de moeite die dat kost) wordt op forums, de sociale media en in de trein besproken. Vasten wordt zelfs een avontuur genoemd. Blijkbaar is er veel behoefte aan onthouding, bezinning en rust in onze maatschappij. Misschien herken je dat wel.

Oorspronkelijk is de 40 dagen tijd bedoeld als voorbereiding op Goede Vrijdag en Pasen.
Het lijden en sterven van Christus en Zijn opstanding vraagt bezinning. Een periode van onthouding kan helpen om je te concentreren op dit grote wonder.

In de meeste reformatorische kerken is vasten niet zo gebruikelijk. Dat is opmerkelijk, want uit het vasten blijkt ons verlangen naar God. We weten vanuit het Woord dat de nieuwtestamentische gemeente ook gevast heeft (Hand. 13:1-3). De Heere Jezus Zelf geeft ons in Mattheüs 6 enkele aanwijzingen als het gaat om vasten. In dit Bijbelgedeelte wordt het duidelijk dat het gaat om persoonlijke onthouding en bezinning, zonder dat dit voor je omgeving merkbaar is. Probeer zelf eens de tijd te nemen om na te denken over de opstanding van de Heere Jezus uit de dood. Zondag 16 en 17 van de Heidelbergse Catechismus kunnen je daarbij helpen. Wanneer je persoonlijk vast, zonder dat anderen het merken, belooft de Heere Jezus dat God de Vader je zal belonen! (Matth. 6)

Gezegende voorbereiding gewenst!

Lydia van Ginkel, Jeugdwerkadviseur 

|