Locked Up

Op D.V. 8 juni en 6 juli zullen zo’n 400 jongeren deelnemen aan de outdoor-activiteit. Deze bestaat uit diverse onderdelen, waaronder beleving, bezinning en ontspanning:

 • In het onderdeel 'beleving' neemt Open Doors de jongeren (letterlijk) mee in containers om te ervaren wat het is om als vervolgde christen te moeten leven. In twee uur tijd ervaren ze hoe het is om getergd, getard, ondervraagd, gemarteld te worden en hoe het voelt dat alles van je afgenomen wordt. Het heet dan ook niet voor niets 'Locked-Up'. Op de actie-website is hier een filmpje van te vinden. 
 • In het onderdeel 'bezinning' kunnen jongeren zich dienstbaar te maken voor de Vervolgde Kerk. Hier worden namelijk gebed, het schrijven van een kaart naar vervolgde christenen en dergelijke activiteiten georganiseerd. 
 • Voor het onderdeel 'ontspanning' wordt er een survival-parcour uitgezet, waarbij jongeren kunnen laten zien waar hun grenzen liggen. 

Op deze manier proberen ook de bewustwording ten uiting te laten komen. Kent u / ken jij jongeren die misschien wel mee kunnen of willen doen? Maak hen dan attent op deze activiteit. Er zijn nog plaatsen over. Ze kunnen zich via de website inschrijven. Mocht u/jij ook willen komen, van harte welkom. We kunnen vast nog wel vrijwilligers gebruiken! Stuur dan een mailtje naar cla@lcj.nl.

Locked Up

Op D.V. 8 juni en 6 juli zullen zo’n 400 jongeren deelnemen aan de outdoor-activiteit. Deze bestaat uit diverse onderdelen, waaronder beleving, bezinning en ontspanning:

 • In het onderdeel 'beleving' neemt Open Doors je (letterlijk) mee in containers om te ervaren wat het is om als vervolgde christen te moeten leven. In twee uur tijd ervaar je hoe het is om getergd, getard, ondervraagd, gemarteld te worden en hoe het voelt dat alles van je afgenomen wordt. Het heet dan ook niet voor niets 'Locked-Up'. Op de actie-website is hier een filmpje van te vinden. 
 • In het onderdeel 'bezinning' is het mogelijk je dienstbaar te maken voor de Vervolgde Kerk. Hier worden namelijk gebed, het schrijven van een kaart naar vervolgde christenen en dergelijke activiteiten georganiseerd. 
 • Voor het onderdeel 'ontspanning' wordt er een survival-parcour uitgezet, waarbij je kunt laten zien waar jouw grenzen liggen. 

Op deze manier proberen ook de bewustwording ten uiting te laten komen. Heb je ook zin gekregen om mee te doen? Er is nog plaats. Schrijf je in en we hopen jou op één van de zaterdagen te ontmoeten!

Pasen in Nigeria

In onze gedachten gaan we terug naar 8 april 2012. Op deze eerste Paasdag, veranderde leven van Muplang, uit de staat Kano in Nigeria, totaal. "Ik was een paar dagen naar mijn man gegaan. Hij werkte in een ander dorp. We wilden graag samen Pasen vieren. Er was veel onrust in het dorp en ik was een beetje bang. Maar we vertrouwden erop dat God met ons zou zijn en besloten toch Pasen te vieren."

Ze had samen met haar man en vrienden wat gegeten. Daarna liepen ze samen pratend terug naar huis. "Mijn man en ik waren blij en dankten de Heere God dat Hij ons had samengebracht. Twee mannen op een motor kwamen op ons af. Opeens hoorde ik een knal en mijn man viel op de grond. Ik viel op mijn knieën naast hem en schreeuwde naar hem. Hij zei niets. Hij was al gestorven."

Vanaf deze Paasdag moet Muplang het alleen redden en haar dochtertje Hope in haar eentje opvoeden, zonder inkomen en wonend in een shariastaat. "Het leven is moeilijk. Ik kreeg eerst nog hulp van mijn schoonfamilie maar zij geven niet langer om mij en Hope. Ik heb financiële problemen omdat ik nu geen werk heb. Mijn enige kracht is het Woord van God. De Bijbel zegt dat de Here God een echtgenoot is voor de weduwe en een vader voor de wees."

Laten we ook in deze blijde tijd, waarin we het feit herdenken dat Christus de dood overwonnen heeft, stilstaan bij vervolgde christenen overal op deze wereld. Laten we hen opdragen in het gebed en tegelijkertijd de Heere danken voor de godsdienstvrijheid die wij nog mogen genieten!

Ben jij al bereid?

De Vervolgde Kerk lijkt soms zo 'ver-van-je-bed'. De outdoor-activiteiten en het Locked-Up programma, maar ook verhalen en foto's helpen ons om het veel dichterbij te brengen. Zo ook het volgende waargebeurde verhaal:

'Thomas.' Zijn vriend dempte zijn stem, zodat de bewaker hem niet kon horen. 'Ik wil je één gunst vragen. Ik moet weten of het waar is wat de anderen zeggen over de genade van God. Als je morgen op de brandstapel staat en de pijn is draaglijk, en je hebt nog steeds innerlijke vrede, steek dan je handen in de lucht - vlak voordat je sterft. Thomas, ik móet het weten.'

Thomas Hauker fluisterde tegen zijn vriend: 'Dat zal ik doen.'

De volgende ochtend werd Hauker vastgebonden aan de paal en werd het vuur aangestoken. Het vuur brandde heel lang, maar Hauker bewoog zich niet. Zijn huid was zwart verbrand en hij had geen vingers meer. Alle omstanders namen aan dat hij dood was. Maar tot ieders verbazing stak Hauker opeens zijn handen in de lucht. Hij hief ze op tot de levende God en klapte drie keer met grote vreugde. De mensen braken uit in gejubel en applaus. Haukers vriend had zijn antwoord.

Het komt uit het boek Jezus' Helden, geschreven door dc Talk en Voice of the Martyrs. Het boek staat vol met verhalen, getuigenissen, maar ook (Bijbelse) citaten, waardoor de Vervolgde Kerk in één klap geen 'ver-weg-verhaal' meer is, maar heel dichtbij komt. C.S Lewis zei eens: "Je weet pas echt of je iets werkelijk gelooft, als de juistheid of onjuistheid ervan een zaak van leven of dood voor je wordt." Ergens anders in het hierboven beschreven boek staat: "Veel vervolgde christenen hadden kunnen ontkomen, als ze hun geloof hadden verloochend. Het gaat er niet om of we worden vervolgd, maar of we bereid zijn ons leven af te leggen voor ons geloof in Jezus Christus.

Kijk, dan verandert het hele beeld opeens. Het is dan niet meer alleen de tegenstelling van de vervolgde christenen daar en de christenen in vrijheid levend hier. Maar dan gaat het dieper: Geloof je in de Heere Jezus en ben jij bereid om je leven af te leggen voor Jezus Christus?

En als LCJ stellen we je de vraag: sta jij al in Vuur en Vlam? In Vuur en Vlam voor de Heere? Maar ook in Vuur en Vlam voor de Vervolgde Kerk? Is dat allereerst te merken aan jouw gebed? En daarnaast: voeren jullie ook al actie? Op de website zijn er onder Actietips verschillende ideeën te vinden om een actie op te zetten. Daarnaast willen we als LCJ meedenken als er vragen rondom actievoeren zijn. Op de website is te zien dat de teller van de opbrengst nu op ruim €21.000 staat. Het zou mooi zijn als dat minstens verdrievoudigd zou worden. Samen in Vuur en Vlam voor de Vervolgde Kerk!

Geloven is niet altijd leuk...

De kerstdagen en Oud & nieuw zijn weer voorbij. Voor sommigen een tijd waar ze tegenop zien, anderen genieten er juist van en willen wel dat het altijd kerst is. Om de gezelligheid, om de kerkdiensten(?!). In de kerk hebben we ook dit jaar weer gehoord van het wonder van de genade. Het wonder dat God Zijn Zoon naar de wereld zond. Naar mensen die niet naar hem vragen, die hem de rug toekeren en die Hem elke keer weer teleurstellen. Bijzonder dat we dit gewoon in de kerk mogen bespreken, daarna misschien nog over doorgepraat hebben.

Heb je door dit zo bijzonder is? Of ben je er inmiddels, net als bijna iedereen, aan gewend? Staan we er wel genoeg bij stil? Of merk je in jouw omgeving niet echt tegenstand? Kom je niet in lastige situaties terecht, alleen omdat jij christen bent? Ben je dan wel een écht lichtend licht? Gedraag je je dan wel echt zo, zoals Jezus gedaan zou hebben? Vraag je je dan echt bij alles wat je doet af: WWJD? What Would Jesus Do?

Op de website van het LCJ, kun je verschillende filmpjes bekijken. Ron van der Spoel vertelt daar in een serie filmpjes wat wij kunnen leren van de vervolgde christenen. Hij leert ons wat het soms kost om Christus te volgen! Kijk je mee? Lijden wij wel genoeg mee met onze medechristenen? Laten we deze maand bidden dat ze mogen volharden in hun geloof en gericht mogen blijven op Jezus. Hij is de enige Borg en Zaligmaker. Voor ieder die in Hem gelooft!

Sta jij al in vuur en vlam?

Ben jij al actief bezig voor de actie? Is jullie JV al in vuur en vlam voor de vervolgde kerk? Wij kunnen door middel van het geld er niet voor zorgen dat de christenen niet meer vervolgd zullen worden, maar we kunnen wel iets voor ze betekenen! Het geld wordt bijvoorbeeld gebruikt om de gezinnen te ondersteunen die een kostwinner, een vader(!) moeten missen. Een vader die in de gevangenis zit, omdat hij gelooft in de hemelse Vader...

Op het Jeugdappel +16 is een actiemagazine gepresenteerd. Lees en bekijk die even en ga naar de speciale actiesite, waar je filmpjes kunt bekijken. Pak Mattheus 25:31-46 er maar even bij... en lees dat met elkaar op de JV. Laat het eens op je inwerken. Bedenk samen met je JV een plan, stel een commissie samen en houd elkaar warm om actie te voeren.

Wat kun jij NU al doen? Ga naar de actiewebsite en stel hem in als je startpagina. Elke dag kun je weer gratis 25 cent doneren door alleen maar op een knop te drukken! Verder is het natuurlijk onwijs belangrijk om te bidden. Elke dag, één minuut!

Heb jij al de klik met de vervolgde kerk?

Succes!

de Kerk in Vuur en Vlam: 'bevestigen' of 'niet nu'?

Sta jij al in vuur en vlam? Weet je het nog van het Jeugdappel? Je kunt deze actie steunen! Bevestigen, of niet nu? Ga samen met de JV of je vriendengroep aan de slag en haal zo geld op voor de vervolgde christenen en voor het LCJ.

Op de speciale actiewebsite van het LCJ werken we, zoals we gewend zijn, met het kijk-lees-luister principe. Dit houdt in dat er niet alleen teksten op de site staan, maar ook luister- en kijkfragmenten. Zo staat er bijvoorbeeld filmpje op van Amuche, een jonge vrouw die haar vader en broertje voor haar ogen neergeschoten zag worden. Ze woonden een kerkdienst bij.

De site is verdeeld in vijf groepen. Voor elke doelgroep is er specifieke informatie. Bekijk vandaag nog de actiewebsite om te zien wat jij kunt betekenen voor mensen zoals Amuche. Je zou bijvoorbeeld op je computer de actiewebsite als startpagina kunnen instellen. Elke dag kun je dan op de rode knop drukken en zo GRATIS 25 cent doneren voor de actie.

Verder kun je meedoen aan het volleybaltoernooi op 9 maart 2013 of gaan survivalen in Renswoude. 

Heb jij een goed actie idee waarmee je op een makkelijke manier geld ophaalt? Laat het aan ons weten of zet het op het prikbord. Zo kunnen we elkaar helpen, om zoveel mogelijk te kunnen betekenen voor onze medechristenen.

Geld is belangrijk en nodig, maar laten we ook vooral de kracht van het gebed niet vergeten. Laten we met z'n allen elke dag één minuut van ons gebed wijden aan vervolgde christenen. Bidden voor de christenen wereldwijd. Want het gebed is nog altijd het krachtigste wapen.

Sta jij al in vuur en vlam voor de actie? Bevestigen?!

Pa, ma, ik heb er niks meer mee...

Lees de column in deze nieuwsbrief. Eén jongere verlaat per dag onze Christelijke Gereformeerde Kerken. Sem zei het zomaar op een kwade dag. Ik heb er niks meer mee, ma en pa. En hij ging. Onlangs verliet na vele gesprekken een jongere de gemeente. Enige maanden daarna overleed hij ten gevolge van een ongeluk. Diep-aangrijpend. Je huivert. Maar als één van onze jongeren de kerk verlaat en geen ongeluk krijgt, leeft en volop geniet.... Zijn we dan ook bewogen? Voelen we ons mede verantwoordelijk omdat we bij hun doop aanwezig waren? En is kerkverlating eigenlijk wel alleen maar een probleem van de kerkenraad? Raakt het ons, als we zien of horen, dat over het algemeen veel jongeren de kerk verlaten? Kan ik daar wat aan doen?

Eigenlijk...moeten we de foto's van onze jongeren voor ons zien. En ons op die manier ook een beeld vormen van het proces dat aan kerkverlating voorafgaat. De meeste jongeren verlaten echt niet van de ene op de ander dag de kerk. Meestal gaan er jaren aan vooraf... en als je met je hart kijkt... dan zie je dat.

Kerkverlating komt al in het Oude Testament voor, toen Adam en Eva uit het Paradijs werden gezet en de deur van het Paradijs met een klap achter hen dicht viel. Daarin liggen we van oorsprong verloren. Kees van Vianen: 'Het is niet waar dat we op een slee zitten die als vanzelf naar boven zoeft. Het is God die door Zijn enig geboren Zoon, Jezus Christus, behoud geeft in deze verloren wereld. Vlucht daarom tot Hem en tot Hem alleen!'

In Artikel 27 van de NGB lezen we hoe de 'algemeen christelijke Kerk' zich kenmerkt: "...een heilige vergadering der ware Christgelovigen, al hun zaligheid verwachtende in Jezus Christus, gewassen zijnde door Zijn bloed, geheiligd en verzegeld door de Heilige Geest..." Het is van eeuwigheidsbelang, ook met het oog op onze jongeren, dat we geen kerk van alleen maar wetjes, regeltjes en plichten zijn, maar een kerk waar de diepe omgang en openheid van gelovigen is, als onderlinge ledematen van één zelfde lichaam. In Gedrag, Gesprek en Gebed zal moeten blijken dat we werkelijk bezorgd zijn over de ‘afzwervenden'.

Opvallend is dat wanneer de apostelen spreken over de afval van de kerk, zij dan bij voorkeur de toekomende tijd gebruiken. In 1 Timotheüs 4:1 schrijft Paulus: 'Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste dagen sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen.' Elders zegt de apostel het nog scherper. Hij spreekt in 2 Thessalonicenzen 2:3 over 'de afval' die voorafgaat aan de wederkomst van Christus.

De Kerk, is en blijft Gods zaak. De Heere bouwt en bewaart Zijn gemeente omdat Hij het wil. Daar staat de Koning van de kerk Zelf garant voor. Jezus Christus heeft Zijn discipelen verzekerd dat de poorten der hel Zijn gemeente nooit zullen overweldigen.
Zelfs in de donkerste tijden van het bestaan van de kerk heeft God een overblijfsel naar Zijn verkiezing. Er is dus hoop! Is dat te zien? Is het een zaak van uw hart? In dit geval om het hart van kerkverlaters?

Nadenken over de meest genoemde redenen die jongeren opgeven om de kerk te verlaten:

 • - Een kwart van de jongeren vindt dat de kerk de wereld buiten de kerk demoniseert.
 • o De kerk lijkt op een eiland te staan, onbewust van de werkelijkheid er omheen.
 • - Tieners en jongvolwassenen voelen zich niet aangeraakt in de kerk. Eénvijfde verwoordt het zonder omwegen: "God lijkt te ontbreken in mijn ervaring van de kerk".
 • o Het hart van waar-gelovigen lijkt er niet in te zitten. Waar zit het dan wel in?
 • - Jongeren ervaren een vijandige houding van de kerk tegenover de wetenschap.
 • o De wetenschap wordt kritisch bekeken, maar waarom? Jongeren willen dat graag weten.
 • - De waarden aangaande seksualiteit die de kerk uitdraagt, komt op jongvolwassenen over als bekrompen en veroordelend.
 • o Jongeren ervaren een gesloten sfeer als het om seksualiteit gaat. Ze gaan antwoorden elders zoeken.
 • - Het beroepen op het exclusieve karakter van het christendom is voor jongeren een reden om hun plek in de kerkbanken leeg te laten.
 • o Niet alle jongeren zetten zich als een koppelaar tussen de kerk en de wereld, ze maken een keuze, naar welke kant?
 • - Voor jongeren die twijfelen en met levensvragen of geloofstwijfels zitten, is in de kerk geen plaats, zo vinden jongeren.
 • o Jongeren lopen met ‘serieuze' vragen, waar ze geen antwoord op weten, helpt u ze daar mee?

Tips om mee te nemen
- Een belangrijke basis is nog steeds het gezin. Hoeveel aandacht wordt er besteed aan geloof-waardig opvoeden? Het geloof door de liefde werkende en doorgevend?
- Wees positief over de kerk en haar leden.
- Wees in een gesprek niet veroordelend, maar informerend.
- Probeer altijd in gesprek te blijven. Gooi de deur nooit dicht.
- Blijf randkerkelijke jongeren volgen, zodat zij het weten: de kerk geeft om mij, en God ook.
- Bedenk goed wat het laatste is dat ze meekrijgen van de kerk.
- Er is veel gebed nodig voor jongeren. En dat laatste missen we zo vaak. We zijn zelf druk, druk, druk.

Pa, ma, ik heb er niks meer mee...

Lees de column in deze nieuwsbrief. Eén jongere verlaat per dag onze Christelijke Gereformeerde Kerken. Sem zei het zomaar op een kwade dag. Ik heb er niks meer mee, ma en pa. En hij ging. Onlangs verliet na vele gesprekken een jongere de gemeente. Enige maanden daarna overleed hij ten gevolge van een ongeluk. Diep-aangrijpend. Je huivert. Maar als één van onze jongeren de kerk verlaat en geen ongeluk krijgt, leeft en volop geniet.... Zijn we dan ook bewogen? Voelen we ons mede verantwoordelijk omdat we bij hun doop aanwezig waren? En is kerkverlating eigenlijk wel alleen maar een probleem van de kerkenraad? Raakt het ons, als we zien of horen, dat over het algemeen veel jongeren de kerk verlaten? Kan ik daar wat aan doen?

Eigenlijk...moeten we de foto's van onze jongeren voor ons zien. En ons op die manier ook een beeld vormen van het proces dat aan kerkverlating voorafgaat. De meeste jongeren verlaten echt niet van de ene op de ander dag de kerk. Meestal gaan er jaren aan vooraf... en als je met je hart kijkt... dan zie je dat.

Kerkverlating komt al in het Oude Testament voor, toen Adam en Eva uit het Paradijs werden gezet en de deur van het Paradijs met een klap achter hen dicht viel. Daarin liggen we van oorsprong verloren. Kees van Vianen: 'Het is niet waar dat we op een slee zitten die als vanzelf naar boven zoeft. Het is God die door Zijn enig geboren Zoon, Jezus Christus, behoud geeft in deze verloren wereld. Vlucht daarom tot Hem en tot Hem alleen!'

In Artikel 27 van de NGB lezen we hoe de 'algemeen christelijke Kerk' zich kenmerkt: "...een heilige vergadering der ware Christgelovigen, al hun zaligheid verwachtende in Jezus Christus, gewassen zijnde door Zijn bloed, geheiligd en verzegeld door de Heilige Geest..." Het is van eeuwigheidsbelang, ook met het oog op onze jongeren, dat we geen kerk van alleen maar wetjes, regeltjes en plichten zijn, maar een kerk waar de diepe omgang en openheid van gelovigen is, als onderlinge ledematen van één zelfde lichaam. In Gedrag, Gesprek en Gebed zal moeten blijken dat we werkelijk bezorgd zijn over de ‘afzwervenden'.

Opvallend is dat wanneer de apostelen spreken over de afval van de kerk, zij dan bij voorkeur de toekomende tijd gebruiken. In 1 Timotheüs 4:1 schrijft Paulus: 'Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste dagen sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen.' Elders zegt de apostel het nog scherper. Hij spreekt in 2 Thessalonicenzen 2:3 over 'de afval' die voorafgaat aan de wederkomst van Christus.

De Kerk, is en blijft Gods zaak. De Heere bouwt en bewaart Zijn gemeente omdat Hij het wil. Daar staat de Koning van de kerk Zelf garant voor. Jezus Christus heeft Zijn discipelen verzekerd dat de poorten der hel Zijn gemeente nooit zullen overweldigen.
Zelfs in de donkerste tijden van het bestaan van de kerk heeft God een overblijfsel naar Zijn verkiezing. Er is dus hoop! Is dat te zien? Is het een zaak van uw hart? In dit geval om het hart van kerkverlaters?

Nadenken over de meest genoemde redenen die jongeren opgeven om de kerk te verlaten:

 • - Een kwart van de jongeren vindt dat de kerk de wereld buiten de kerk demoniseert.
 • o De kerk lijkt op een eiland te staan, onbewust van de werkelijkheid er omheen.
 • - Tieners en jongvolwassenen voelen zich niet aangeraakt in de kerk. Eénvijfde verwoordt het zonder omwegen: "God lijkt te ontbreken in mijn ervaring van de kerk".
 • o Het hart van waar-gelovigen lijkt er niet in te zitten. Waar zit het dan wel in?
 • - Jongeren ervaren een vijandige houding van de kerk tegenover de wetenschap.
 • o De wetenschap wordt kritisch bekeken, maar waarom? Jongeren willen dat graag weten.
 • - De waarden aangaande seksualiteit die de kerk uitdraagt, komt op jongvolwassenen over als bekrompen en veroordelend.
 • o Jongeren ervaren een gesloten sfeer als het om seksualiteit gaat. Ze gaan antwoorden elders zoeken.
 • - Het beroepen op het exclusieve karakter van het christendom is voor jongeren een reden om hun plek in de kerkbanken leeg te laten.
 • o Niet alle jongeren zetten zich als een koppelaar tussen de kerk en de wereld, ze maken een keuze, naar welke kant?
 • - Voor jongeren die twijfelen en met levensvragen of geloofstwijfels zitten, is in de kerk geen plaats, zo vinden jongeren.
 • o Jongeren lopen met ‘serieuze' vragen, waar ze geen antwoord op weten, helpt u ze daar mee?

Tips om mee te nemen:
- Ga met je vragen allereest binnen het gezin te rade.
- Zoek iemand die je goed kent om je te helpen met geloofsvragen.
- Zoek contact met de jeugdouderling of predikant tijdens catechese.
- Durf je mening te geven, en te blijven staan.
- Ga niet altijd gelijk mee wat de ander zeg om er bij te horen, er zijn er misschien meer als jou, alleen durven zij het niet altijd te zeggen.

Jeugdzondag

Het is nog steeds erg warm, maar toch begint er een einde te komen aan de zomer. Binnenkort zal er waarschijnlijk in je kerk een zondag zijn met speciale aandacht voor jou en de rest van je leeftijdsgenoten: de jeugdzondag.

Wat betekent deze zondag voor je? Is het het begin van de sleur van elke week catechisatie, JV en misschien wel een kans op huisbezoek? Je hoopt wel dat de leiding van de JV een nieuw jaarprogramma met leuke activiteiten bedacht heeft. Of ben je blij dat de periode van rust achter de rug is en je weer volop mee kunt doen aan allerlei kerkelijke activiteiten?

Laat de jeugdzondag dit jaar niet alleen de gewoonlijke start van alle activiteiten zijn, maar ook een nieuw denkproces bij je in gang zetten. Denk er eens over na hoe je als jongere je plaats inneemt in de gemeente. Natuurlijk neem je met veel plezier deel aan de leuke JV en op die manier heb je ook veel en goed contact met die jongeren van de gemeente. Maar degene die daar niet komen? Denk eens na, je kent vast wel zo iemand in je omgeving. Ook hij of zij is gedoopt, van nature zondig en mag het Evangelie horen dat vergeving van zonden verkondigt. De Heere zou wel eens het plan kunnen hebben om jou te gebruiken hem of haar tot Hem te leiden.

Daarom een uitdaging voor je: neem iemand mee naar de jeugdzondag, JV of catechisatie die daar anders niet komt. Neem hem niet alleen mee, maar bid ook continu voor diegene. Het is goed om contacten te hebben met de hele gemeente. Sleutelwoord daarbij is gebed, gebed en nog eens gebed. Jeugd die gemeenteleden hoe oud of jong ze ook zijn, bij de troon der genade brengt. Wat een gezegende gemeente is dat.

Op de jeugdzondag wordt er allereerst liefde vanuit een kloppend hart van je gevraagd. Is dat teveel gevraagd? Zie dan op de Bron, de oceaan van zondaarsliefde. En je zal liefde gegeven worden vanuit een kloppend Heilandshart. Zo kun je een nieuw en zeker een seizoen vol zegen ingaan.


TIPS

 • Sta bij de jeugdzondag ook stil bij de vraag hoe je oog kunt hebben voor andere (rand)jongeren van je gemeente.
 • Bedenk dat je gemeente groter is dan de mensen die bij je op JV zitten.
 • Breng je vrienden, maar ook de rest van je gemeente in gebed naar het kloppend hart van de Heiland.

Wat maakt jou anders?

De rest van zijn leven woonde Abraham in tenten. Hij trok als een nomade over het land, op zoek naar eten voor zijn dieren. Abraham was een man die niet vast zat aan aards bezit. Denk maar aan de geschiedenis met Lot. Hij was een vreemdeling hier op aarde.

Vreemdelingschap brengt met zich met zich mee dat je als christen tegenstand krijgt. Kijk maar naar Daniël, een andere man uit het Oude Testament. Hij leefde met zijn vrienden in een compleet heidense omgeving aan het hof in Babel. Ze durfden hun geloof te belijden voor de koning en bogen niet voor het beeld dat Nebukadnézar had laten bouwen. En wat zien we? God beschermde hen in de vurige oven! Hij stuurde een engel die de vrienden van Daniël bewaarde in het midden van het vuur. Zien anderen aan jou dat je 'op doorreis' bent?

Een vreemdeling is iemand die niet woont en verblijft op een vaste plek. Hij is iemand die trekt over de aarde, maar die niet vastzit aan bezit. Van onszelf zitten wij erg vast aan ons aardse leven. Maar God vraagt van ons christen te zijn, niet als iemand die altijd op deze wereld zal blijven, maar als iemand die weet dat zijn toekomst ligt in de hemel. Ben jij nog steeds een inwoner, een vaste verblijver? Of mag jij weten dat je een vreemdeling bent, op doorreis? Dan kun je meespreken met de apostel Paulus: 'Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar zoeken de toekomende.'

Ewald Kloosterman

Sing a song

Wat zijn er veel liefdesliedjes te beluisteren. De één bezingt de schoonheid van een vrouw, de ander zijn verdriet omdat hij door haar in de steek is gelaten. Vreugde en verdriet wisselen elkaar in die liedjes af. Muziek is inderdaad een goed middel om te vertolken wat er in je hart leeft. De Bijbel wijst je daarin de weg. David zingt al zijn gevoelens uit voor de Heere. Soms is het een angstkreet, soms een jubel. Hij roept in Psalm 34 iedereen op om mee te zingen: 'Kom, maak God met mij groot! Verbreid, verhoog met hart en stem de nooit volprezen naam van Hem.'


Tips om mee te nemen:

  • Gebruik je stem om de Heere te loven. Daar heeft Hij jou die stem voor gegeven.
  • Zing naast psalmen ook andere geestelijke liederen.
  • Kijk eerlijk naar de liederen die je zingt: zijn ze in overeenstemming met de Bijbel?
  • Laat het goed klinken: met allerlei instrumenten!
  • Op www.psalmboek.nl is de melodie van alle psalmen te beluisteren. Handig om een onbekendere psalm aan te leren!
   Margreet van den Berg

  Bevestigen of negeren?!

  Bevestigen of negeren... Wie een Facebookaccount heeft, komt regelmatig voor deze keuze te staan. Vriendschapsverzoeken komen binnen en je moet beslissen wat je doet. Met een druk op de knop heb je er een vriend bij. Als je twijfelt of je de persoon in kwestie wel aan je vriendenlijst toe wilt voegen, heb je de keus om helemáál geen keus te maken. Met de optie ‘niet nu' zet je iemand gewoon in de wacht. Onbewust denken we vaak dat we die mogelijkheid ook bij het vriendschapsverzoek van de Heere Jezus hebben: ‘niet nu...' Maar Hij zegt: wie niet voor Mij is, is tegen Mij. Het is een ongelooflijk wonder dat Hij ons ‘Zijn vriendschap biedt' (psalm 103 vers 5, berijmd). Wat doen we met Zijn verzoek? Bevestigen of negeren?


  • Houd eens voor een week bij hoeveel tijd je aan social media, en hoeveel tijd aan het zoeken van God (bidden, Bijbellezen) besteedt.
  • Bekijk het filmpje Farewell Facebook.
  • Geef prioriTijd aan het contact met God.
  • Heb jij het vriendschapsverzoek van de Heere Jezus al geaccepteerd? Beluister een preek van dominee Van Olst (BSC+16 maart 2012) met als thema: 'De toepassing van de Bergrede: bevestigen of negeren...'

  Als je bidt...

  "Iedere keer dwalen mijn gedachten af." "Kniel ik voor mijn bed om te bidden, dan heb ik last van de kou." "Bid ik in bed, dan val ik onder het bidden al in slaap." Nee, bidden komt je niet ‘aanwaaien. Het vraagt van jou een inspanning. Zoek het beste moment van de dag ervoor uit en maak er een gewoonte van om tijd vrij te maken voor het gebed. De Heere wil je stem horen. Hij wil van jou horen wat er die dag mis is gegaan, Hij wil horen dat je er berouw van hebt en om vergeving vraagt. Hij wil van jou horen hoe groot Hij is. Hij wil van jou horen waar je Hem dankbaar voor bent. De Heere God heeft dat niet nodig, want Hij kent jou zelfs beter dan dat jij jezelf kent en toch wil Hij alles van je horen. Je hele hart mag je voor Hem openleggen, zoals je tegenover niemand anders zou durven.
  Bid dan "om Jezus' wil". Omdat Hij zichzelf heeft laten doden, mag jij, als zondaar, tot de Vader gaan.
  En denk bij het laatste woordje aan wat er in de Catechismus over het woordje amen staat: Mijn gebed is veel zekerder door God gehoord, dan ik in mijn hart voel dat ik dat van hem begeer.


  Tips

  • Kies een vast moment van de dag voor het gebed
  • Als je gedachten afdwalen, bid dan hardop
  • Als je hardop voorgaat voor een groep, bedenk dan vooraf wat je wil bidden; als je het spannend vindt, kun je het gebed eerst voor jezelf uitschrijven
  • Vraag je bij een Bijbelgedeelte af welke gebedspunten je hieruit kunt halen

  Beelden: zie je het voor je? - Youthmail november 2011

  De hele dag door zie je beelden. Het straatbeeld, afbeeldingen op billboards, beelden op je mobiel, om maar eens wat voorbeelden te noemen. Naast de beelden die je letterlijk ziet, ontstaan er ook beelden in je hoofd. Als je iets hoort of leest, verbeeld je het in gedachten. Als iemand enthousiast vertelt over zijn nieuwe auto, zie je deze voor je. Je vormt je er een beeld van.

  Gebeurt dat nu ook als je de Bijbel leest? Lees je zó dat je het voor je ziet? Dan krijg je een beeld bij de 24 ouderlingen uit Openbaring 4 die knielen voor de troon van het Lam. Dan krijg je David voor ogen die met een steen uit zijn slinger de grote Goliath doodt. Dan zie je het voor je hoe Jona vanuit de vis, met het wier op zijn hoofd, het uitroept tot God. Je ziet hoe de Heere spreekt en werkt, en als God je met Zijn Geest verlicht, zie je ook hoe Hij tot jou spreekt. Hoe de Heere ook jóu in beeld heeft.

  Om je Bijbel te begrijpen, zijn voorbeelden van groot belang. Een dagboek met uitleg bij de tekst kan je daarbij helpen. Maar ook mensen om je heen. Vrienden met wie je samen spreekt over God en Zijn Woord. Een leidinggevende van de JV die een voorbeeld voor je is en je laat zien hoe je de Heere kunt dienen in het leven van elke dag. Een dominee die je uitlegt dat zonde is als een pijl die zijn doel, de roos, mist.

  Beelden helpen je om het voor je te zien. Goed voorbeeld doet goed volgen. Zie dan op Hem, Die als het Lam Gods de zonden der wereld wegneemt. Zie je Hem voor je? Volg Hem dan na!

  Tips

  • Gebruik een dagboek bij het Bijbellezen. Kijk in de webshop voor ons aanbod.
  • Probeer tijdens het Bijbellezen een beeld te vormen van wat je leest.
   Picture it:
   visualiseer de tekst, maak een plaatje van de 'scene'. Hoe zou jij reageren? Hoe zou jij je voelen? Als het bijvoorbeeld gaat over Gods Woord als een licht op je pad, kun je je een reiziger op een donkere weg voorstellen met een lamp.
  • Bekijk en gebruik de complete Bijbelstudiemethode waarvan bovenstaande tip een onderdeel vormt.

  Van advent tot wederkomst

  Op D.V. zondag 27 november is het alweer de eerste adventszondag, daarmee begint het nieuwe kerkelijke jaar. De wisseling van het kalenderjaar vier je; maar hoe zit dat met het kerkelijk jaar? Sta je stil bij de verschillende heilsfeiten? Leef je er naartoe? En.... leef je eruit?

  Het kerkelijk jaar begint met vier adventsweken. Toeleven naar het Kerstfeest. Vier weken om je voor te bereiden op Christus' eerste én tweede komst. Na een aantal weken die de ‘tijd door het jaar' worden genoemd, volgt de lijdenstijd. Dan wel zeven weken om je voor te bereiden op Goede Vrijdag en Pasen. Het lijden en sterven van Jezus, om stil van te worden... Na Pasen volgt Hemelvaart, en dan wordt het Pinksteren. Dat is het laatste heilsfeit dat al plaats gevonden heeft.

  Maar op de laatste zondag van het kerkelijk jaar staan we stil bij het allerlaatste heilsfeit: de wederkomst. Een heilsFEIT is het, want Hij zál komen! Verwacht je Hem? Het hele kerkelijke jaar, van advent tot wederkomst, wil je stilzetten bij HEILsfeiten, bij al het heerlijke dat de Heere heeft gedaan. Ook voor jou?!


  Tips bij het thema

  • Boekentip: ‘Leven uit de heilsfeiten. Dagboek bij de christelijke feestdagen'  - uit de serie Leven, onder redactie van dr.ir. J. van der Graaf, drs. I.A. Kole, ds. H. Visser.

  Website LCJ - Plein voor jongeren

  Een nieuwe website van het LCJ! Helemaal gericht op jullie en allen die om jullie heen staan. Wij willen als LCJ goed kunnen communiceren met jullie als belangrijke doelgroep! Het gaat ons om het hart van JONGEREN. Om dat in 2011 te kunnen doen was er een nieuwe website met geavanceerde technieken nodig. NU hier is hij dan!

  Twee belangrijke sleutelwoorden in de nieuwe website zijn: Doelgroepbenadering en Interactie. Van belang is dat iedereen zijn eigen ingang goed kan vinden en dat de juiste doelgroep op de juiste wijze wordt aangesproken.

  Een veel gehoorde uitdrukking is tegenwoordig: What 's in for me? Nu, om op die vraag een antwoord te geven sommen we hieronder kort op wat er specifiek voor jullie op dit moment al te vinden is:

  • Bijbelleesrooster
   Elke week een thema met elke dag een ander stukje tekst. Daarnaast wordt kort uitgelegd wat dit gedeelte in 2011 te zeggen heeft. Bekijk het dagelijks of print het weekoverzicht.
  • Doelgroep tweets
   Vanuit het LCJ twittert Kees van Vianen korte inhoudelijke berichten naar jullie als jongeren. Ook zullen we via de LCJ-tweets (@lcj) data en activiteiten doorgeven die voor jullie van belang zijn. Follow LCJ! En breng jouw volgers ook weer op de hoogte door te retweeten! We hebben jullie nodig.
  • Activiteitenpagina's
   Hieronder vind je de activiteiten uitgewerkt met de nodige geïntegreerde mediatools. Bekijk bijvoorbeeld de Jeugdappel +16 pagina.
  • Mediatheek
   Dit onderdeel zal steeds verder worden uitgebreid vanuit de opzet: Lees, Luister en Kijk. Belangrijke artikelen, waardevolle audiofragmenten en interessante videofragmenten zullen hier gerangschikt op thema terug te vinden zijn. Denk mee en vul aan via het prikbord.
  • Prikbord
   Heb je een tip, een document, een prachtig voorbeeld of iets anders wat je goed zou kunnen delen met andere jongeren? Prik hem op het digitale prikbord! Een klein voorbeeldje kan voor de ander al een gouden tip zijn. Of bekijk wat anderen je te bieden hebben.
  • Nieuwsitems speciaal voor jongeren
   Wanneer wij informatie/nieuws kunnen delen die van belang is voor jullie dan zullen we die hier vermelden.
  • Agenda
   Alle LCJ-activiteiten die voor jullie georganiseerd worden, kun je hier terugvinden.
  • Aanbevolen producten
   In samenwerking met diverse uitgevers proberen we ook passende lectuur aan te bevelen via onze webshop. Deze worden getoond op de pagina's die hier iets mee te maken hebben.

  Belangrijk is dat er een voortdurende interactie ontstaat tussen jullie als jongeren en het LCJ. Wanneer we elkaar op deze wijze tot dienst kunnen zijn en biddend de middelen mogen inzetten, weten we dat Hij ze wil zegenen.

  Heb je vragen? Tips en ideeën voor op de website? Neem gerust contact met ons op: stuur een e-mail naar Willem Kok of gebruik het contactformulier.

  |