Regels zaalvoetbal

We hopen ook dit jaar weer volgens deze spelregels te spelen. Mogelijk volgen er nog (kleine) wijzigingen in de spelregels voor dit jaar. Dit hopen we dan op tijd door te voeren en te communiceren.

Heb je al suggesties of opmerkingen met betrekking tot de zaalvoetbalregels, misschien naar aanleiding van een vorige voetbaltoernooi van Samen Sportief? Vul dan het contactformulier in.


Het team

 • Het team in het veld bestaat uit 5 leden; 1 keeper en 4 spelers.
 • Het team mag een coach en wisselspelers hebben.
 • Elk team heeft een teamcaptain en bij aanvang van wedstrijd geven teamcaptains en scheidsrechters elkaar een hand. 
 • Alle teamleden hebben ‘binnenschoenen’ aan; bij voorkeur zaalvoetbalschoenen.
 • Alle spelers hebben hetzelfde tenue aan, uitzondering hierop moet zijn de keeper.
 • Als teams die tegen elkaar spelen tenues hebben met (bijna) dezelfde kleur, speelt het uitspelende (2e genoemd op wedstrijdbriefje) met hesjes. De scheidsrechter beslist of er hesjes gedragen moeten worden.

Het veld en bal

 • Het veld wordt gevormd door de zwarte lijnen en de 2 doelen.
 • Er wordt gespeeld met de zogenaamde 'plofbal'. De wedstrijdballen worden geregeld door de organisatie!
 • Na het eindsignaal van de scheidsrechter wordt de bal bij de scheidsrechter ingeleverd, zodat deze bij het speelveld blijft.

De regels

 • Er wordt 15 minuten gespeeld. De teams van de volgende wedstrijd dienen na afloop van de wedstrijd klaar te zijn om het veld in te gaan. Er is 5 minuten wisseltijd tussen de wedstrijden. Zorg dat je op de begintijd van de wedstrijd op het veld bent, want niet op tijd aanwezig voor de wedstrijd of niet komen opdagen betekent 3-0 verlies.
 • Het spel wordt begonnen met een aftrap in de middencirkel. Daarbij zijn altijd 2 spelers aanwezig.
 • Het 'thuisteam' (eerste genoemde op het wedstrijdbriefje) trapt af.
 • Als de bal in z’n geheel over één van de zijlijnen gaat, wordt er een intrap genomen door de partij die de bal niet als laatste heeft aangeraakt op de plek waar hij ‘uit’ ging.
 • De bal moet stil op of achter de lijn liggen voordat hij 'ingetrapt' wordt.
 • Als een speler de bal tegen het plafond trapt, wordt er vanaf de zijlijn – na toestemming van de scheidsrechter en ter hoogte van waar het gebeurde – een intrap genomen door de andere partij.
 • Uit een intrap mag niet direct gescoord worden.
 • Gaat de bal in z’n geheel over de achterlijn via de verdedigende partij is het een
 • hoekschop voor de aanvallende partij.
 • Bij een intrap/cornerbal/vrije trap moet de tegenpartij 5 meter afstand houden.
 • Als de hoekschop niet binnen 4 seconden is genomen, wordt een doelworp toegekend aan het andere team.
 • De keeper dient de doelworp binnen vier seconden uit te voeren nadat hij de bal in zijn bezit heeft en in zijn strafschopgebied is teruggekeerd.
 • De keeper mag bij een achterbal de bal met zijn handen (alleen door te rollen of te gooien) weer in het spel brengen.
 • Wanneer de bal niet uit is geweest, mag de keeper de bal met zijn handen en door middel van zijn voeten de bal weer in het spel brengen.
 • Na een doelworp mag er niet worden teruggespeeld op de keeper, mits de bal is geraakt door een tegenstander.
 • Alleen de keeper mag de bal in de handen pakken, behalve bij een terugspeelbal.
 • De keeper mag de bal alleen in zijn 'cirkel' met z’n handen pakken.
 • Er mag maar 1 keer worden teruggespeeld op de keeper. Daarna moet de bal door een tegenstander zijn aangeraakt, voordat de keeper weer in het spel betrokken wordt.
 • Men heeft gescoord als de bal in z’n geheel over de doellijn is (geweest).
 • Een wisselspeler mag pas het veld inkomen als de speler die hij vervangt eruit is.
 • Het wisselen gebeurt op de eigen helft ter hoogte van de eigen spelersbank.
 • De spelers mogen elkaar nauwelijks aanraken. Dus géén getrek, geduw of getrap!
 • Slidings zijn uit den boze! Ook voor de keeper! Bij een overtreding wordt er een vrije trap toegekend aan de aanvallende of verdedigende partij.
 • Bij een overtreding binnen de cirkel wordt een strafschop toegekend. Deze strafschop mag worden genomen vanaf de 'cirkelrand'.
 • Na een overtreding kan de scheidsrechter beslissen de voordeelregel toe te passen.
 • Echter, de scheidsrechter is hiertoe niet verplicht. Er kunnen zich situaties voordoen waarin het beter is om toch voor een overtreding te fluiten, ook al zou de voordeelregel toegepast kunnen worden.
 • Begaat men een ernstige overtreding dan kan de speler van het veld worden gestuurd (gele kaart) met 2 minuten tijdstraf. Het team speelt dan met 1 persoon minder. De speler mag er na 2 minuten weer in óf wanneer de tegenstander binnen die tijd scoort.
 • Wordt er een ernstige overtreding gemaakt dan kan de speler uit het veld gestuurd worden (rode kaart) en speelt die partij met 1 persoon minder. De volgende wedstrijd mag deze persoon ook niet ingezet worden. Na een tijdstraf van 5 minuten mag een andere speler verder spelen. Twee gele kaarten voor dezelfde speler in één wedstrijd resulteert automatisch in een rode kaart en heeft ook een schorsing voor de volgende wedstrijd tot gevolg.
 • Vloeken is verboden. Het kost je gelijk een gele kaart (en dus ook 2 minuten).

De scheidsrechter(s)

 • De scheidsrechter beschikt over een fluit, rode en gele kaarten en heeft kennis genomen van de spelregels.
 • De scheidsrechter heeft altijd gelijk.

Voor de goede orde

 • Vloeken is verboden, blijf kalm en sportief.
 • Risico's zijn voor jezelf.
 • Het dragen van kettinkjes, ringen of overige sieraden is niet toegestaan
 • Je schrijft je in per team en daar blijf je heel de dag mee voetballen. Je mag dus niet tijdens de dag van team wisselen. Bij overtreding wordt je uitgesloten van verdere deelname. Wanneer door blessure iemand niet meer wil of kan spelen, waardoor er nog maar 4 of minder spelers zijn, mag er, in overleg met de commissie, naar definitieve vervanging gezocht worden. Dit houdt in dat de geblesseerde niet meer speelt. 
 • Bij gelijk puntenaantal in de poule geldt de onderstaande volgorde om te beoordelen wie er boven de ander eindigt:
  • onderling resultaat
  • doelsaldo
  • doelpunten voor
 • Wanneer dit allemaal gelijk is, dan worden penalty’s (serie van 5 en als het daarna gelijk is om en om) genomen. De winnaar gaat door naar de volgende ronde.
 • Vanaf de achtste finales worden bij gelijke stand direct penalty's (serie van 5 en als het daarna gelijk is om en om) genomen.
 • Betreft de A-categorie:
  • Alle nummers 1, 2 en 3 in de poule gaan door en één (1) beste nummer 4 gaat door.
  • Wanneer een team – als 1e , 2e of 3e in de poule – doorgaat naar de 8e finales, maar aangeeft af te zien van verdere deelname, geldt de volgende regel: binnen de poule wordt de nummer 2, 3 of 4 (als respectievelijk nummer 1, 2 of 3) toegelaten tot de 8e finales. Let op: binnen diezelfde poule wordt vervolgens geen beste nummer 4  toegelaten tot de 8e finales.
  • Wanneer een team als beste nummers 4 eindigt en is geselecteerd voor de 8e finales, maar afziet van verdere deelname, wordt de volgende beste nummer 4 – uit een overgebleven poule – verkozen, mits er binnen deze poule geen verschuivingen zoals in bovengenoemde regel hebben plaatsgevonden.
  • Het bepalen van de beste nummers 1, 2 en 3 en de beste nummer 4 voor de finaleronden gebeurd door het bepalen van de punten daarna het doelsaldo en als laatste de “doelpunten voor”. 
  • Het speelschema zal gewijzigd worden wanneer er in de 8e finale teams uit dezelfde poule weer tegen elkaar moeten. 
  • Tijdens penalty’s schieten mag er niemand in het veld, behalve de teamspelers, de keepers en de scheidsrechter(s). Alle andere mensen moeten uit het veld! De scheidsrechters houden dit in de gaten.
  • Tijdens de ½ finales en tijdens de finale moeten supporters op de tribunes, dus niet op het veld!
 • Dit jaar hebben we ook een B categorie. Hiervoor geldt na de poulewedstrijden dat er enkel nog een finale gespeeld wordt door de nummers 1 en 2 van deze poule. 
 • In alle overige gevallen waarin dit regelement niet voorziet, beslist de commissie.

IEDEREEN EEN GEZELLIGE, SPORTIEVE DAG EN VEEL SPEELPLEZIER GEWENST!

DE ORGANISATIE

|