Opbrengst bekend - actie afgerond

opbrengst rondbrengen

De landelijke actie 'De Kerk in Vuur en Vlam' heeft 75.000 euro opgebracht. Dat maakte de commissie landelijke actie (CLA) zaterdag 21 december 2013 bekend.

Als LCJ voerden we het afgelopen jaar actie voor de vervolgde kerk. We werkten nauw samen met de stichtingen Open Doors, Hulp Vervolgde Christenen en De Ondergrondse Kerk. Rond het thema 'vervolgde kerk' zijn jongeren van onze kerken zowel bezinnend als praktisch bezig geweest.

Projecten
Bijna 40.000 euro van de totale opbrengst wordt door de verschillende stichtingen ingezet voor projecten als Bijbelverspreiding onder vervolgde christenen (Open Doors), het Kinderbijbelproject India (HVC) en medische hulp aan gewonde christenen (SDOK). Het resterende deel van de opbrengst zal het LCJ besteden aan de projecten 'Jonge kinderen' en 'Jonge ouders'.

Resultaat
We zijn dankbaar voor het resultaat van de actie. “De inzet van vele jongeren in de aangesloten LCJ-gemeenten, de ondersteuning van de leidinggevenden, de vrijgevigheid van gemeenteleden, bedrijven en jongeren zelf maakten deze prachtige opbrengst mogelijk”, aldus Willem Kok (verantwoordelijke Commissie Landelijke Actie). “We zagen dat jongeren baden voor de vervolgde kerk, dat ze geraakt werden door de getuigenissen die ze hoorden. Ook proefden we de betrokkenheid van zondagsschoolkinderen en jongeren van clubs en verenigingen.”

Samenwerking
Nieuw in het afgelopen actiejaar was de samenwerking met Puntuit, de jongerenpagina van het Reformatorisch Dagblad, en de Jongerenwerkgroep Christenvervolging. Mede dankzij hen werd het thema nog dichter onder de aandacht van jongeren gebracht.

Bewustwording
We hebben door middel van deze actie bewustwording en ondersteuning gevraagd ten opzichte van de vervolgde kerk. Wij wilden deze doelgroep centraal stellen, zodat ook jongeren hen die lijden om het geloof niet vergeten. 

|

Mail een vriend