Doel van de actie

Tweejaarlijks voert het LCJ gezamenlijk met de jongeren en plaatselijke gemeenten uit de achterban actie (50% voor LCJ / 50% gekozen actiedoel). We vinden het als organisatie belangrijk om jongeren te vormen met een open Bijbel en daarmee het hart van alle jongeren te bereiken. De inhoud van Gods Woord roept ons ook op verantwoordelijkheid te nemen met het oog op dienst aan onze naaste en te leren diaconaal bezig te zijn.

Dit jaar hebben we gekozen voor de Vervolgde Kerk. We vinden het heel erg belangrijk dat zowel jongeren als ouderen in het 'rijke westen' meer gaan beseffen hoeveel wij kunnen leren van de Vervolgde Kerk. Denk hierbij aan de kernwoorden 'geloofsvertrouwen', 'volharding' en 'strijd', maar ook aan 'vergeving' en 'dankbaarheid'. En dan komt dit thema opeens heel dichtbij! Bid, kijk, lees en luister ook maar eens mee!

|