Hart voor jongeren

Als organisatie zijn we de HEERE bijzonder dankbaar voor alles wat Hij schonk in de afgelopen beleidsperiode. Er waren middelen en mogelijkheden om plannen te realiseren. Het werk onder kinderen, jongeren, leidinggevenden, ouders en ambtsdragers mocht doorgaan. Het LCJ-team heeft zich gezamenlijk ingezet en ook vele vrijwilligers hebben hun gaven, talenten en tijd gegeven. Zonder hun bijdrage had al het werk niet gedaan kunnen worden. In al deze zegeningen zien we als organisatie Gods trouw en genade schitteren.

Alle kinderen, jongeren, jongvolwassenen en degenen die hen omringen hebben een ziel. Tegen het licht van de eeuwigheid is ook dit werk van levensbelang. Het gaat om hun en onze ziel en zaligheid. Hart, oor en oog voor al deze jongeren drijft ons om ook de komende beleidsperiode door te gaan. Wij zijn financieel afhankelijk van fondsen en donaties. Om die reden is het noodzakelijk om 50% van de actie-opbrengsten te besteden aan de zorg voor landelijk jongerenwerk in de kerk. 

Er is verwachting, vanwege het onveranderlijk, belovende spreken van God in Zijn Woord en Zijn trouw verbond. Hij zal Zijn werk voleinden, en op Zijn tijd de oogst binnen halen. Om Jezus wil.

Voor meer informatie over het beleid 2014-2017 verwijzen wij u graag naar deze pagina

|