Hart voor prostituees

Scharlaken Koord
Scharlaken Koord bezoekt al sinds 1987 prostituees op de wallen in Amsterdam. Ze horen dagelijks de verhalen die de vrouwen vertellen over dwang, uitbuiting en mensenhandel. Vanuit een christelijke visie en met respect voor de keuze en opvatting van elke vrouw, bieden zij professionele en betrokken hulp.

Scharlaken Koord kent een drievoudige missie: straatwerk, preventie en maatschappelijke hulpverlening.

Straatwerk
"Wat is het verhaal achter vrouwen in de prostitutie?", vroeg een vrouw zich in de jaren tachtig af. Met deze eenvoudige vraag en een hart voor prostituees begon het werk van Scharlaken Koord. En met dezelfde vraag gaan de medewerkers en vrijwilligers vandaag de dag nog steeds de straat op. Ze leggen contact, luisteren en maken de vrouwen bekend met het hulpaanbod van Scharlaken Koord. Ze willen hen laten weten dat ze waardevol zijn!

Drie keer per week gaan medewerkers in tweetallen - in Amsterdam, Utrecht, Haarlem en Deventer - langs de ramen om contact te leggen met de vrouwen en hen bekend te maken met het hulpaanbod. De teams bestaan uit vaste medewerksters en vrijwilligsters, getraind door Scharlaken Koord. Ze proberen een relatie op te bouwen met de vrouwen en bieden hulp aan. En dat loont, want ruim een derde van de vrouwen komt via het straatwerk bij het maatschappelijk werk van Scharlaken Koord terecht. Daarnaast verzamelen de teams door het straatwerk waardevolle informatie en blijven ze goed op de hoogte van wat er gaande is in de wereld van prostitutie.

Preventie
De preventiewerkers van Scharlaken Koord gaan naar scholen, instanties en kerken om lessen, workshops en lezingen te geven. Ze willen jongeren bewust maken van de problematiek rondom loverboys. Tijdens de voorlichtingen staan de volgende begrippen centraal: eigen mening vormen, weerbaarheid, houding en uitstraling en het aangeven van grenzen.

Maatschappelijke hulpverlening
Veel vrouwen hebben ernstige problemen. De medewerkers proberen hen zo goed mogelijke praktisch te ondersteunen. Ook slachtoffers van loverboys en hun ouders kunnen bij hen terecht voor hulp. Vrouwen die het moeilijk vinden om zelfstandig uit de prostitutie te stappen, worden via het uitstapprogramma geholpen. In het atelier van de tweedehandskledingwinkel Second Step kunnen zij werkervaring op doen en in een veilige setting andere vrouwen ontmoeten. Voor alle vrouwen geldt dat ze pastorale zorg kunnen krijgen, indien gewenst. In het maatjesproject kan een vrouw worden gekoppeld aan een vrijwilligster die met haar optrekt.

|