Jongeren in actie


Willemien Korf (URK), 25 jaar

Marijn Leeuwenburgh (Vlaardingen), 20 jaar

1. Wat is de opbrengst van jullie acties?
Willemien: “Met de 3 CGK-gemeenten op Urk hebben we ruim 13.000 euro opgehaald.”
Marijn: “De opbrengst van de relatief kleine gemeente van de CGK in Vlaardingen is 5517,16 euro.” 

2. Hoe hebben jullie dit voor elkaar gekregen?
Willemien: “We hebben vorig jaar met een grote groep jongeren een cd gemaakt, speciaal voor deze actie. Een prachtig project dat in saamhorigheid met onze CGK-gemeenten op Urk tot stand is gebracht. Daarnaast hebben de kinderen van de zondagsschool zich ook enorm ingezet door verschillende acties te houden.”
Marijn: “We hebben door het jaar heen meerdere activiteiten georganiseerd: een actiedag, boterletteractie, spellenmarathon, lege flessenactie, oliebollenactie en verschillende kinderacties.”

3. Vanwaar die enorme inzet door jullie als jongeren?
Willemien: “Het actiedoel 'De vervolgde kerk' sprak ons erg aan. Het leek ons mooi om ons met de jongeren van de kerk in te gaan zetten voor dit doel en daarnaast ook voor het LCJ. Het is moeilijk te beseffen hoe goed wij het als jongeren hebben hier in Nederland. Wij mógen naar de kerk en wij mógen de Heere dienen in alle vrijheid. Vanuit dat perspectief wilden we ons graag inzetten voor onze broeders en zusters die verdrukt worden.” 
Marien: “Wij vonden het sowieso belangrijk dat er door jongeren aandacht besteed werd aan deze actie. Het is niet vanzelfsprekend dat je in vrijheid naar de kerk kan. We zijn blij dat wij wel in alle rust naar de kerk toe kunnen en mogen gaan en wilden daarom ons steentje bijdragen aan de actie.” 

4. Is het thema ‘Vervolgde kerk’ dichter bij jongeren dan ooit?
Willemien: “Zeker weten! Voor de cd-opname hebben we gezongen van een lijdende Kerk. De teksten van de liederen zijn voor os gaan leven en we beseffen des te meer hoe dankbaar we mogen zijn voor onze godsdienstvrijheid en daarnaast ook hoe belangrijk het is dat we bidden voor de mensen die verdrukt en vervolgd worden om hun geloof. Juist ook omdat binnen onze kerk en het LCJ heel veel aandacht geschonken is aan dit thema is het echt bij ons gaan leven. Het maakt ons klein als we Gods liefde voor Zijn volk zien en het maakt ons actief in het bidden voor en meestrijden met de lijdende Kerk.” 
Marijn: “Op één van onze avonden sprak een mevrouw van Open Doors en dat heeft flinke indruk gemaakt in onze gemeente. Natuurlijk vervaagt alles na een bepaalde tijd, maar door de acties werden we steeds met het feit geconfronteerd dat er inderdaad mensen zijn die niet in vrijheid naar de kerk kunnen gaan.”

5. Eind 2014 start een nieuwe actie. Kan het LCJ dan weer op jullie rekenen?
Willemien: “Ik kan niet beloven dat we dan weer zo'n grootse actie zullen opzetten, maar we hopen zeker ook als Urker kerken onze bijdrage te blijven leveren.” 
Marijn: “Zeker! We zullen er dan weer alles aan doen om een mooi bedrag naar jullie actiedoelen te kunnen overmaken.”

|