Insturen activiteit voor agenda

  • Met dit formulier mag iedere belanghebbende binnen het jeugdwerk een activiteit van/voor jongeren, ouders, leidinggevenden en/of ambtsdragers - wanneer deze nog niet in de agenda van de website staat - insturen als verzoek om toegevoegd te worden. Bijvoorbeeld een regioavond, (Bijbel)lezing of elke andere waardevolle activiteit die een stuk bezinning, ontspanning en samenbinding tot doel heeft.