Ambtsdragers

BSC-groepje

Als LCJ hechten we voor ons werk veel waarde aan het leggen en onderhouden van contacten met de ambtsdragers. De ambtsdragers zijn in bijzondere zin verantwoordelijk voor de geestelijke zorg voor de (jongeren van de) gemeente. Samen met u willen we dienstbaar zijn midden in de gemeente(n), persoonlijk en betrokken; in diepe afhankelijkheid van de Heere en in biddend opzien tot de Koning van de kerk.

Binnen het LCJ vindt er een doordenking plaats op het gebied van integrale zorg voor alle jongeren van de gemeente. We willen met u meedenken over de problemen en vraagstukken die spelen binnen uw gemeente. Zo hopen we u ten dienste te zijn met concrete aanbevelingen en (beleids)stukken. Om het hart van onze jongeren! Laat u ons weten waarmee we uw gemeente kunnen dienen?

|