Catechese

Catechisatie

Catechese is een heel belangrijk onderdeel van het jeugdwerk binnen de gemeente, waarvoor de kerkenraad verantwoordelijk is. Onder aansturing van het LCJ is een stuurgroep catechese van predikanten/ambtsdragers ontstaan. Leden van deze stuurgroep zijn: ds. M.J. Kater, ds. J.M.J. Kieviet, ds. C.J. Droger, ds. P.D.J. Buijs, ds. H. Korving, dhr. A. Tanis, Bert Kalkman, Marieke Grifioen en Kees van Vianen. Marieke Griffioen is vanuit het LCJ voorzitter en contactpersoon van deze stuurgroep. Bert Kalkman van Edu-Sign is betrokken als deskundige op het gebied van onderwijs.

Aandacht voor catechese is onderdeel van het beleidsplan van het LCJ en is ingegeven door de praktijk waar we als jongerenorganisatie tegenaanlopen. Te denken valt aan:

  • Verzoeken vanuit gemeenten om toerusting van catechese mentoren;
  • Zorg vanwege sterke vermindering van kennis onder jongeren als het gaat om het ABC van het geloof (wat is wedergeboorte, bekering, heiligmaking, enz.); 
  • De veelheid van methoden in catecheseland, elk met hun eigen voor- en nadelen. Er is behoefte aan een ‘leerplan'. 
  • Vragen als het gaat om: hoe leren we jongeren Bijbellezen? Hoe zorgen we ervoor dat ze in de jaren dat ze op catechisatie zitten de basiskennis meekrijgen die ze nodig hebben, voor hoofd en hart?!

Onder alle aangesloten gemeenten van het LCJ is onderzoek naar gebruikte catechesemethoden, met hun voor- en nadelen, gedaan. De doelstelling van de catechese overleggen met de stuurgroep is allereerst een stuk bezinning op vragen als: Wat wordt er gebruikt in catecheseland aan methoden en catechesemanieren? Kunnen we inzichtelijk, en voor elkaar beschikbaar maken wat er allemaal is? Zijn er ‘gaps' qua voorziening van materiaal voor bepaalde leeftijden? Na deze bezinning willen we een methodisch-didactische doordenking van de catechesematerialen doen en nadenken over vervolgstappen.

We doen dit alles met als doel om onze jongeren binnen de gemeente te bereiken met het Woord van God. Met het oog op het hart en de zaligheid van onze jongeren!

Het LCJ krijgt regelmatig aanvragen uit gemeenten om catecheselessen te houden over sociale media of seksualiteit. Bent u als catecheet een keer niet in de gelegenheid om catechisatie te geven? Of vindt u het fijn om deze specifieke onderwerpen uit te besteden? Vraag een catecheseles over één van deze onderwerpen aan.

|