Catechese

Catechisatie

Catechese is een heel belangrijk onderdeel van het jeugdwerk binnen de gemeente, waarvoor de kerkenraad verantwoordelijk is. Vanuit een initatief van het LCJ is Just Read It! ontstaan. Dit is een platform, een Centrum voor Catechese, dat naar verwachting in 2020 live hoopt te gaan. Op dit platform zal een methode, een basiscursus catechese, de catechetenpool, artikelen, onderzoeken en meer rondom catechese te vinden zijn. Het doel van Just Read It! is om interkerkelijk een – zoals de naam al zegt – centrum voor catechese te worden. Een verzamelplaats van alles wat met catechese te maken heeft.

Bij Just Read It! zijn diverse jeugdbonden betrokken en is er contact en samenwerking met personen uit verschillende kerkverbanden. De contactpersoon voor Just Read It! is projectleider Rick Schreur.

Aandacht voor catechese is onderdeel van het beleidsplan van het LCJ en is ingegeven door de praktijk waar we als jongerenorganisatie tegenaanlopen. Te denken valt aan:

  • Verzoeken vanuit gemeenten om toerusting van catecheten/mentoren.
  • Zorg vanwege sterke vermindering van kennis onder jongeren als het gaat om het ABC van het geloof (wat is wedergeboorte, bekering, heiligmaking, enz.).
  • De vraag naar beschikbare catecheten (incidenteel, structureel of gastlessen).
  • Vragen als het gaat om: hoe leren we jongeren Bijbellezen? Hoe zorgen we ervoor dat ze in de jaren dat ze op catechisatie zitten de basiskennis meekrijgen die ze nodig hebben, voor hoofd en hart?
  • Gemeentes die aangeven dat de huidige methodes verouderd zijn en behoefte hebben aan nieuw materiaal.

Just Read It! is een product van de Stuurgroep Catechese die in 2012 is ontstaan. Voor meer informatie kunt u kijken op de website, www.justreadit.nl.

We doen dit alles met als doel om onze jongeren binnen de gemeente te bereiken met het Woord van God en ze in te wijden in de leer van de kerk, met het oog op het hart en de zaligheid van onze jongeren!

Het LCJ krijgt regelmatig aanvragen uit gemeenten om catecheselessen te houden over sociale media of seksualiteit. Bent u als catecheet een keer niet in de gelegenheid om catechisatie te geven? Of vindt u het fijn om deze specifieke onderwerpen uit te besteden? Vraag een catechisatieles over één van deze onderwerpen aan.

|