Gastlessen seksualiteit

Onze seksualiteit is iets wat heel persoonlijk is, maar niet buiten anderen om gaat. Ieder mens heeft er mee te maken. Jongeren maken in de puberteit op seksueel gebied een enorme ontwikkeling door. Spanning en onzekerheid, nieuwsgierigheid en schaamte wisselen elkaar snel af. Jongeren hebben behoefte aan een open en eerlijk gesprek, in een sfeer van veiligheid en ruimte. Een stuk informatieoverdracht is hierbij heel belangrijk. Er zijn meer verschillen tussen jongens en meisjes / mannen en vrouwen dan we vaak denken, juist op seksueel gebied. Deze en andere onderwerpen rond het thema seksualiteit komen tijdens de gastlessen aan bod.

De HHJO en het LCJ ontwikkelden lesmateriaal voor twee avonden over seksualiteit. Er is materiaal voor drie leeftijdsgroepen: 12-13 jaar, 14-16 jaar en voor 17 jaar en ouder. De Bijbelse visie op seksualiteit, reinheid en de verschillen tussen man en vrouw krijgen hierbij de aandacht. Ook het ondewerp homoseksualiteit komt aan bod.

Het gaat ons niet om de biologische kant van seksualiteit. Wij willen dat jongeren Bijbelse antwoorden krijgen op vragen rondom grenzen, de beleving en het mogen genieten van seksualiteit. Er raken te veel jongeren beschadigd, omdat ze met onjuiste beelden vanuit de media het huwelijk in gaan. Eerlijk en concreet Bijbels spreken over seksualiteit is hard nodig.

Jongeren zijn enthousiast over de lessen: 'Ik heb nog nooit zo open over seksualiteit durven spreken. Er zijn voor mij veel vragen beantwoord, bedankt!'

|