De Doop - een leven lang hoop!

God geeft ons de sacramenten om, door het gebruik ervan, de belofte van het Evangelie te verzegelen en te doen verstaan. De Heere geeft ons Zijn belofte dat Hij ons en onze kinderen door het offer van Christus, uit genade, vergeving van zonden en het eeuwige leven schenkt. Zo legt de Heidelbergse Catechismus de betekenis van de sacramenten uit (Zondag 25).

Bekijk de brochure op volledig scherm (opent nieuw venster)

Door middel van deze pagina willen we een handreiking aan ambtsdragers doen om ouders te helpen deze rijkdom van de doop voor zichzelf en hun kind(eren) dieper te verstaan. Hier vindt u verschillende gespreks- en verdiepingsmaterialen voor ambtsdragers rondom de Heilige Doop. Deze kunt u downloaden en gebruiken bij dit belangrijke werk.

Wilt u met tieners over de doop spreken? Dan bevelen we u van harte de Handreikingschets 'De doop geeft hoop' aan. Ook is het mogelijk om toerusting door ons te laten verzorgen rondom dit thema in uw gemeente.

|