Huisbezoek

Vanavond huisbezoek. Het gezicht van Iris betrekt. De hele avond verplicht bij pa en ma op de bank zitten. Een tweetal ambtsdragers er tegenover. Om heel eerlijk te zijn ziet ze er altijd een beetje tegenop. Ma voelt zich ook nooit op haar gemak, dat valt Iris direct op.

Nooit praat ze met pa en ma over de kerk of het geloof. Hopelijk wordt haar niet teveel gevraagd. Waarschijnlijk vragen ze wel weer naar school of werk..  Aardig bedoeld, die mannen zullen ook wel opgelucht zijn als de voordeur weer achter hen gesloten wordt voor twee jaar..

Misschien herkenbaar. Huisbezoek in gespannen sfeer. Voor zowel jong als oud zijn deze bezoeken niet altijd makkelijk. Een aantal tips voor ambtsdragers in de omgang met jongeren tijdens huisbezoek:

  • Probeer bij de voorbereiding een duidelijk beeld te hebben van de gezinssamenstelling. (aantal kinderen, namen, leeftijden en wat verder over hen bekend is).
  • Bedenk van te voren welke vragen u wilt stellen aan welk gezinslid. Probeer te voorkomen dat elk bezoek dezelfde vragen gesteld worden.
  • Maak een inhoudelijk verslagje van de voorbereiding en het gesprek, zodat er ook bij een volgend gesprek algemene informatie over het gezin beschikbaar is.
  • Breek de sfeer aan het begin van het gesprek door een mooi voorbeeld, een getuigenis of door vanuit een Bijbelgedeelte samen een open gesprek aan te gaan. Vraag daarbij heel open naar de gedachten van de ander.
  • Laat het werkelijk een gesprek zijn, geen monoloog of preek. Als er open vragen gesteld worden durven jongeren eerder hun vragen te stellen of iets persoonlijks te delen.
  • Gezinnen met oudere kinderen vragen wellicht een andere aanpak. Het zou kunnen dat oudere jongeren, en zeker hen die al belijdenis afgelegd hebben, een persoonlijk gesprekje krijgen, of eventueel samen met vrienden of vriendinnen. Zij voelen zich dan vaak meer op hun gemak dan in het gezin. Dit gesprekje kan een informeler karakter hebben, bij de ambtsdrager thuis, of op een afgesproken bestemming elders. 
|