LCJ Minisymposium voor ambtsdragers over 'Luisterend leven'

Een leraar vroeg eens aan de kinderen van zijn klas: “Hoe zou het komen dat David zoiets ergs deed als overspel plegen met Bathseba?” Eén van de kinderen antwoordde: “Ik denk dat hij zijn morgengebedje vergeten was.”

Een eenvoudig antwoord, maar is het ook niet een heel diep antwoord? Het gebed is de ‘ademhaling’ van het christenleven. Zonder die ademhaling houd je het niet lang vol.

D.V. 8 november 2017 houdt het LCJ een minisymposium voor alle ambtsdragers. Als thema is gekozen voor ‘Luisterend leven’. Het lezen van de Bijbel, persoonlijke meditatie en gebed staan centraal. Ds. H. Polinder zal een referaat verzorgen aan de hand van Johannes 15. Na het referaat vindt een praktische verwerking van het thema plaats.

Het minisymposium ‘Luisterend leven’ wordt gehouden in de CGK ‘De Fontein’ in Bunschoten-Spakenburg (Bikkersweg 7). Het thema ‘Luisterend leven’ wordt praktisch uitgewerkt met behulp van een reader met opdrachten, artikelen, gespreksvragen en suggesties voor de plaatselijke verwerking in de gemeenten. Alle ambtsdragers worden van harte uitgenodigd om dit symposium te bezoeken. De koffie en thee staat om 19:30 uur voor u klaar. Om 19:45 uur zal de avond geopend worden en om 22:00 uur wordt de avond afgesloten.


Vanwege het kleine aantal aanmeldingen gaat dit symposium helaas niet door.

|