Zorg voor jongeren / beleid

Hoe bereiken we in de gemeente alle jongeren? En hoe zorgen we ervoor dat de verschillende soorten jeugdwerk op elkaar aansluiten? Wie kijkt er om naar dat groepje jongeren dat zich niet meer laat zien in de gemeente? Hoe begeleiden we ouders die worstelen met vragen rondom de opvoeding? Stuk voor stuk zijn het vragen die te maken hebben met jeugdbeleid, integrale zorg voor jongeren. Het zijn vragen die ook in uw gemeente om een antwoord vragen.

Het LCJ ontwikkelt samen met andere organisaties een plan voor het verlenen van deze integrale zorg aan alle jongeren van de gemeente. Te denken valt aan visiedocumenten over jeugdpastoraat, opvoedingsondersteuning en jeugdwerk. Steeds zullen we ook zoeken naar de praktische uitwerking naar de gemeente toe. Want dat is de plaats waar de zorg verleend moet worden. Hiervoor is maatwerk nodig, zorg die in uw gemeente past. Samen met u ontwikkelen we graag een 'zorgplan' dat past in uw gemeente.

|