Kerkverlating

We willen in de gemeente oog hebben voor álle jongeren. Dat zijn ook die jongeren die ‘aan de rand' van de gemeente leven. Jongeren die de kerk dreigen te verlaten. Deze jongeren hebben zeker onze aandacht nodig. Hoe gaan we op een goede, geestelijke manier met de zorg voor deze jongeren om? Wat kunt u als kerkenraad doen? Hoe betrekt u de gemeente hierbij? Samen met u willen we hierover doordenken. We geven tips en ideeën door en leveren een eerste beleidsaanzet aangaande deze specifieke zorg voor jongeren.

Tijdens de Synode 2010 heeft Kees van Vianen alle synodeleden het boek ‘Om het hart van jongeren' aangeboden. Hierbij vroeg hij aandacht voor de 5500 jongeren die de afgelopen 15 jaar de kerk verlaten hebben. Dit komt neer op één jongere per dag!

Als LCJ zijn we hierover onder meer in gesprek met het Deputaatschap Kerkjeugd en Onderwijs en de CGJO. Samen zoeken we naar manieren om deze jongeren blijvend met onze zorg te omringen.

In september 2013 heeft er een interview met Kees van Vianen in de Terdege gestaan. Bekijk hier de tips.

|