Voorbeelden

Een voorbeeld van zorg voor jongeren is het organiseren van thema-avonden voor (jonge) ouders over opvoeding en huisgodsdienst. Door ouders met elkaar in gesprek te laten gaan, op een avond met een spreker of aan de hand van wat vragen en stellingen, kan veel van elkaar geleerd worden. Als kerkenraad kunt u dergelijke avonden structureel terug laten komen.

Een ander onderdeel van het complete plan rondom de zorg voor jongeren is het creëren van een vangnet voor de jongeren. Belijdende leden van de gemeente worden ingeschakeld om contacten te onderhouden met een aantal jongeren. In de hoop dat de jongeren mede hierdoor betrokken blijven bij de gemeente. Zo is er aandacht voor alle jongeren van de gemeente. Lees meer hierover in het document 'Mentoraat - een vangnet voor de jongeren van de gemeente'.

|