Wijziging contactgegevens doorgeven

  • Vul hier evt. de naam in van het bedrijf, de organisatie of de club/vereniging/zondagsschool/gemeente waarvan u de gegevens wilt wijzigen

  • Vul hier uw gegevens in zoals die nu bij ons bekend zijn


  • Vul hier de velden in die gewijzigd moeten worden; ongewijzigde gegevens mag u blanco laten.