Beeld- en belevingscultuur

Onze (jeugd)cultuur is ervaring- en beeldgericht. Wat betekent dat precies? Welke plaats nemen beelden in de Bijbel in? Wat zijn de voordelen en valkuilen van beelden? En welke consequenties heeft dit allemaal voor het jongerenwerk?

Bovenstaande vragen vormen de leidraad voor deze lezing/workshop. Naast de theorie komt ook de praktijk aan bod: aan de hand van vragen en opdrachten gaan we zelf actief aan de slag.

Bent u geïnteresseerd in dit product en wilt u deze toerustingsavond ook? Neem dan contact op met Willem Kok.

|