Friends forever

Vriendschap heeft alles te maken met jezelf. Heb je jezelf lief? En die ander? Ben je een echte vriend? Wat is nodig voor een echte vriendschap?

Vriendschap luistert en maakt tijd. Vriendschap is eerlijk en kwetsbaar. Vriendschap corrigeert. Vriendschap is trouw. Vriendschap is onvoorwaardelijk. Vriendschap bidt. Vriendschap laat niet los bij verkering. Vriendschap is verschillend.

Maar vriendschap kan ook beschadigd raken. Wat doe je dan? En tot hoever gaat vergeving?

Vragen die met elkaar beantwoord worden in deze lezing/workshop. Naast de theorie is er ook volop ruimte voor afwisselende verwerkingsvormen.

Bent u geïnteresseerd in dit product en wilt u deze toerustingsavond ook? Neem dan contact op met Willem Kok.

|