Seksualiteit in muziek en film

Wat waren de drie laatste 'songs' die je gehoord hebt? Wat waren de laatste drie films of fragmenten op uitzendinggemist.nl of youtube die je bekeek?

In deze gastles worden jongeren bewust gemaakt van het kijk- en luistergedrag. Samen analyseren we diverse songteksten en filmfragmenten. Wat voor beelden laten die achter in je hart? Komt de inhoud overeen met Gods Woord?

Door middel van actuele voorbeelden en clips komt het onderwerp dicht bij de belevingswereld van de jongeren.

Bent u geïnteresseerd in dit product en wilt u deze toerustingsavond ook? Neem dan contact op met Willem Kok.

|